Z ankety vyplývá, že 20 studentů je spokojeno bez výhrad, dalších 7 je spokojeno, ale mělo by výhrady a dalších 7 je nespokojeno. Náhodně jsme proto oslovili studenty Obchodní akademie, jejichž hlasy jsou do výsledků započítány.

Nejvíce srovnávali ústecké školy s pražskými. „Na středních školách to tolik poznat není, ale ústecké vysoké školy nemají takové kvality, jako třeba školy v Praze,“ odpověděl žák z druhého ročníku. Hodně jsou žáci spokojeni s kvalitou výuky jazyků na této obchodní škole.

„Výuka anglického a francouzského jazyka je na hodně vysoké úrovni. Pomohlo mi to v rozhodnutí studovat po ukončení této školy lingvistiku,“ uvedla studentka třetího ročníku akademie Pavlína Šlesingrová.

Až do neděle 10. června nyní máte možnost vyjádřit svůj názor na kvalitu péče poskytované Masarykovou nemocnicí. Jste spokojeni, nebo máte výhrady? Hlasujte na adrese ustecky.denik.cz/anketa.