Mnichovskou dohodu, kterou Československo přišlo o velkou část území, v něm Putin použil jako zdůvodnění, proč o necelý rok později uzavřel SSSR s nacistickým Německem pakt Molotov–Ribbentrop.

O tom, že Mnichovská dohoda byla selháním západních mocností Británie a Francie, není sporu. Pokud by byl Hitler zastaven v roce 1938 společnou obranou Československa, dějiny by se odvíjely jinak a zřejmě lépe. Faktem také je, že Sovětský svaz, který měl podobně jako Francie s Československem podepsánu spojeneckou smlouvu, se v září 1938 závazků nezřekl a pomoc nabízel. O její efektivitě panují dohady, ale Moskva tehdy Prahu nezradila. Tehdejší Polsko, jak Putin připomíná, si podobně jako Maďarsko řeklo o svůj díl kořisti a obsadilo českou část Těšínska.

Takže ano, Mnichov mohl být jedním z důvodů, proč SSSR kývl na pakt s nacisty, v něčem s Mnichovem srovnatelný. Tady ale podobnost přístupu Západu a Moskvy končí. Západ Mnichovskou smlouvu anuloval, pohraničí bylo Československu po válce vráceno, včetně po Mnichovu ztracené části Těšínska. Stalinský SSSR si naopak lup z paktu s nacisty ponechal, včetně Pobaltí, východu Polska či části Rumunska.

Polský prezident Lech Kacznyski se v roce 2009 omluvil Čechům za Mnichov slovy: „To, že se Polsko přidalo k okleštění území Československa, bylo nejen chybou, ale hříchem, ke kterému se Polsko dokáže přiznat.“ Kdyby se Putin takto dokázal omluvit obyvatelům pobaltských států, kdyby dokázal přiznat, jako Britové či Francouzi, stud za pakt s nacisty, byl by velký státník.

Takto je ale jen pokračovatelem J. V. Stalina.