Odstranit jí musela nová detašovaná jednotka hasičského záchranného sboru v Petrovicích. Vyjížděla po jedenácté hodině a se zásahem byla hotová do dvaceti minut.