Zde otevírala soukromý byt na urgentní žádost zdravotnické záchranné služby, jež se díky zamčeným dveřím nemohla dostat k pacientovi, který nereagoval na zvonění, ani bouchání.