„Jde o bezplatnou službu, kterou tu lidem nabízíme. Nejde o to, že bychom ve dne v noci střežili jen dočasně opuštěné rodinné domy, jejichž majitelé odjeli na dovolenou. V rámci pochůzky se věnujeme i ostatním domům, ale pokud víme, že právě v určitých lokalitách majitelé objekty opustili, zaměřujeme se na ně více, neboť mohou lákat zloděje,“ vysvětlil šéf chabařovických strážníků Jiří Kaliba.

„Už máme tři zájemce z Chabařovic a čtyři z Přestanova,“ řekl Kaliba s vysvětlením, že na základě veřejno–právní smlouvy strážníci z Chabařovic dohlížejí na pořádek i v sousedním Přestanově.

Majitelé domů si podle Kaliby mohou nechat střežit objekty pomocí alarmů, které jsou napojeny na služební telefon strážníků. „V případě narušení objektu máme okamžitě signál a můžeme ihned zasáhnout,“ podotkl Kaliba.

Strážníci ústecké městské policie neuvažují o zřízení podobné služby. „Vzhledem k rozloze města bychom si nemohli dovolit zaměřovat se na vybrané objekty. To bychom museli postavit ke každému domu jednoho strážníka a na to nemáme lidi ani peníze,“ vysvětlil šéf ústeckých strážníků Pavel Bakule.