Za uvedené jednání byl obviněný v posledních 3 letech již odsouzen a nyní je ve vazební věznici.