V žádosti ale uvedl nepravdivé údaje o svém zaměstnání. Uzavřením smlouvy se tak dopustil trestného činu úvěrového podvodu. Muž je nyní ve vazbě, a to pro jinou trestnou činnost.