Odhalit týrání a jiné formy domácího násilí se daří jen částečně. Především týraní rodiče, družky nebo druhové i děti chrání agresora v rodině. Podle psychologů své agresivní příbuzné týraní lidé neudají, ať už ze strachu z možného dalšího násilí nebo třeba jen proto, že se stydí, že vychovali takového člověka.

Policie často přijde na podobné incidenty, až když už je téměř pozdě nebo když dostanou podnět od sousedů či přátel obětí násilí.

Oběti by se tak podle odborníků měly obrátit o pomoc na ústecké DONA centrum, které zajišťuje pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Podle vedoucí Martiny Vojtíškové se lidé dočkají například poradenství a psychické podpory.

Posledním takovým případem bylo týrání rodičů na Severní Terase. Svou matku chytil pod krkem její 24letý syn, který rodičům dělá ze života peklo. Rodiče psychicky i fyzicky opakovaně týrá, vyhrožuje jim zabitím a fyzicky je napadá. Když mu odmítli dát peníze, matku brutálně zbil pěstí. Velitel služby pořádkové policie a železniční policie Josef Vrba řekl, že oběma rodičům muž také opakovaně vyhrožoval, že až půjdou spát, tak je zabije. Naposledy škrtil matku asi deset minut a způsobil jí otok krku. V tomto případě policisté využili institutu vykázání z bytu.

„Při kontrole plnění tohoto opatření jsme ale zjistili, že otec umožnil synovi vstup do bytu, přestože věděl o rozhodnutí. Policie nejprve syna vykázala na deset dnů z bytu a soud posléze opatření prodloužil a syna vykázal na jeden měsíc,“ řekl Vrba.

Ústecká policie letos eviduje už 44 případů domácího násilí. V rámci přestupkového řízení bylo vyřešeno 33 případů a v rámci trestního řízení 8 případů. Ve 34 případech policie vyplnila úřední záznam o výjezdu k incidentu domácího násilí. Institutu vykázání z bytu policie využila pětkrát a zákazu vstupu do bytu dvakrát. „Ve všech 8 případech byl agresorem muž, přičemž obětí domácího násilí byla ve třech případech družka, ve dvou matka a po jednom případu manželka, rodiče a dokonce i nezletilý chlapec,“ podotkl velitel služby pořádkové a železniční policie Vrba.