Noc vědců v Ústí nad Labem 2022
Kdy: Pátek 30. září od 17.00 hodin
Kde: Kampus UJEP v Ústí nad Labem
V pátek 30. září od 17.00 hodin přijďte do Kampusu UJEP. Bude zde Noc vědců! S obrovskou radostí z možnosti potkat se opět tváří v tvář nad zajímavými a důležitými tématy napříč vědeckými obory, nad výbušnými experimenty, vás zveme do budovy Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO) v Kampusu UJEP na adresu Pasteurova 15. Uvítáme vás v jedné z nových staveb, v níž sídlí dvě z našich fakult (Přírodovědecká fakulta UJEP a Fakulta životního prostředí UJEP). VŠEM SMYSLŮM propůjčíme celých 8 pater! Otevře se pro vás od přízemí až po střechu a nabídne sluchové, zrakové hmatové, chuťové a čichové zážitky.

Frida
Kdy: Pátek 30. září od 19.00 hodin
Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem
Strhující příběh jedné z nejslavnějších malířek 20. století. Mistrovská díla Fridy Kahlo jsou nádherná, okamžitě rozpoznatelná i plná bolesti. Nabídneme vám náhled do života a tvorby této známe mexické umělkyně, která se odmítala stát pasivní obětí svého osudu, a místo toho začala jedinečným vizuálním jazykem, který ji proslavil po celém světě, malovat svou vlastní realitu. Taneční představení s nahrávkou v podání baletního souboru Severočeského divadla v Ústí nad Labem.

Mluviti pravdu
Kdy: Pátek 30. září od 19.00 hodin
Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem
Nejslavnější román nejslavnějšího ústeckého autora současnosti na jevišti nejslavnějšího sudetského divadla všech dob. Pouť mexického českého německého Rakušana z Vídně přes Třebíč, Mauthausen, Znojmo, Valdice, Hamburk, Venezuelu do Ústí nad Labem a téměř zpět. Epopej dvacátého století o hodnotě lidského života. Jednotlivec v životním zápase s neustále se měnící ideologií. Musíš to vydržet, jiná cesta životem neexistuje. Všeobecné volební právo zahubilo nebe s peklem a nahradilo je nicotou, tváří v tvář, které oběť ztrácí smysl a nejvyšším přikázáním je žít.

Den seniorů v knihovně
Kdy: Sobota 1. října od 9.00 do 13.00 hodin
Kde: Severočeské vědecká knihovna v Ústí nad Labem
V rámci Mezinárodního dne seniorů knihovna ve spolupráci s Městskou policií města Ústí nad Labem a Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje připravily osvětovou akci zaměřenou na první pomoc a bezpečnost seniorů v silniční dopravě.

Štístko a Poupěnka – Bylo nebylo
Kdy: Sobota 1. října od 10.00 hodin
Kde: Dům kultury v Ústí nad Labem
A vida! Štístko a Poupěnka vás znovu provedou fantastickým světem pohádek v představení Bylo nebylo. Nejmenším broučkům ukážeme, jak dělají zvířátka v písničce A co dělá. Taky se naučíme, že bychom si raději měli čistit zoubky, aby nás nenavštívil Kazizub Auvajs.

Den architektury v Domě umění Ústí nad Labem
Kdy: Sobota 1. října od 14.00 hodin
Kde: Dům umění v Ústí nad Labem
Od 14.00 hodin — Komentovaná prohlídka nově zrekonstruovaného Domu umění Ústí nad Labem (bývalé budovy univerzitní menzy UJEP). Od 15.30 hodin Bedna — Architektura a urbanismus v Ústí včera, dnes a zítra. Proměny tváře města v kontextu poválečné éry. Nakolik je v Ústí nad Labem aktuální téma urbanistické koncepce v dlouhodobém plánování rozvoje kraje. Do jaké míry je pro jeho rezidenty tato otázka aktuální? Jsou jednotlivá rozhodnutí o zásazích do struktury města nahlížena v kontextu městského celku a přímého vlivu na životní úroveň obyvatel, udržitelnost, soběstačnost a rozvoj regionu? Odborníci z oblastí architektury, umění, urbanismu a veřejné správy se pokusí otevřít tato témata v dialogu s ústeckými obyvateli. Z rozličných úhlů nahlížení na podstatu současné situace potom hledat společný jazyk i směr k aktivnímu a transformativnímu uchopení vztahu já a moje město.

Ústí nad Labem – Do Klíše
Kdy: Sobota 1. října od 14.00 hodin
Kde: Ústí nad Labem - Klíše
S průvodkyní Terezou Šťastnou, zástupkyní Centra dokumentace a digitalizace kulturního dědictví, po ústecké čtvrti Klíše. Procházka začíná mezi třemi etapami výstavby z první třetiny 20. století od městských architektů Franze Josefa Arnolda a Ernsta Kroba. Pokračuje do míst původní návsi, do parčíku před VŠ kolejemi, kde ještě v 50. letech 20. stol. stála společně s rybníkem kaplička sv. Floriána. Kolem nejstarší stále stojící stavby bývalé Klíše povede přes náměstí původně koncipované jako velkorysý centrální prostor ulicemi Střížovická a Gočárova až k úpatí Střížovického vrchu k rodinným vilám. Ty vznikly v roce 1920 jako první developerské projekty. Následuje zastavení u skvostů funkcionalismu od architekta Erwina Katony, u nejstarší vilové zástavby z let 1910, pokračuje kolem základní školy od architekta Josefa Gočára a zakončená je v prostorách kampusu UJEP, který se zrodil z areálu bývalé nemocnice.

Divadlo KULT: Deus ex Machina
Kdy: Sobota 1. října od 19.00 hodin
Kde: Chrám Apoštola Pavla v Ústí nad Labem
Autorská site specific inscenace. Kdo je bůh v 21. století a kdo bude bohem ve století následujícím? Jestli je bohem ten, který umí vytvářet světy a dávat neživým věcem život, není bohem tak trochu člověk? Co když ale umí stvořit něco, co jeho schopnosti už dávno překonalo. Něco, co na rozdíl od člověka nepotřebuje tělo, které stárne a podléhá nemocem, něco s nekonečným věděním. Něco, co je všude a ve všem. Tak jako bůh. V takovém světě je to jediné, co zůstává člověku, duše. Ale co to je duše?

Nerrea – křest
Kdy: Sobota 1. října od 19.00 hodin
Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem
Za kolik: 150 Kč
Říjen odstartuje Nerrea v Hraničáři křtem svého posledního alba s názvem „Soukromé stíny“. Těšit se můžete na skladby z něj, ale i na ty zásadní, tradiční koncertní stálice. Poprvé zazní naše novinka „Můry (part 2)“. Podpořit a zahrát přijede taky vynikající power metalová mašina Steelfauth, takže večer bude nabitej pořádnou dávkou energie, melodií a hlavně doufáme, že se budeme všichni královsky bavit.

Podzimní AGI hrátky 2022
Kdy: Neděle 2. října od 9.15 hodin
Kde: Na cvičáku ve Starých Předlicích
Již 5. ročník závodu pro agiliťáky Začátečníci: účastnit se mohou psi starší 16 měsíců, kteří se nezúčastnili oficiálních agility závodů. Předpokládá se, že pejsci znají základní překážky a již znají agility. Při běhu nejsou povoleny hračky či pamlsky z důvodu bezpečnosti. Překážky budou snížené. Pejsci mohou být na startu přidrženi druhou osobou. Počet překážek v jednom běhu bude v rozmezí 10 – 15 překážek. Týmy také nebudou diskvalifikováni, pokud pejsek odběhne z parkuru, ale bude ochoten dále pokračovat v běhu (bráno jako chyba). Také při jakémkoliv počtu odmítnutí překážky (bráno jako chyby) nebo při překonání jiné překážky (chyba, pokud se tým vrátí a pokračuje v parkuru). Diskvalifikace je například za hrubé zacházení se psem, nepřekonání všech překážek, vyvenčení na parkuru. Veteráni: účastnit se mohou psi starších 8 let. Poběží nejprve jumping začátečníků II., ale budou vyhodnoceni zvlášť zvlášť (XSmall a small – nebudou skákat, pouze probíhat mezi bočnicemi, medium snížené small, large psi maximální výška small). Druhý běh poběží upravený jumping pokročilých. Při běhu nejsou povoleny hračky či pamlsky z důvodu bezpečnosti. Pokročilí: účastnit se mohou psi starší 18 měsíců, kteří se nezúčastnili oficiálních agility závodů. Psi, kteří se účastnili oficiálních agility závodů, musí být přihlášeni do kategorie pokročilí (nikoliv začátečníků). Při běhu nejsou povoleny hračky či pamlsky z důvodu bezpečnosti.

Náš miláček – Světový den zvířat
Kdy: Neděle 2. října od 9.00 do 16.00 hodin
Kde: Muzeum města Ústí nad Labem
Výstava drobného zvířectva. Pořádá Český svaz chovatelů Ústí nad Labem

Spící krasavice
Kdy: Neděle 2. října od 15.00 hodin
Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem
Pohádkový příběh s podmanivou hudbou P. I. Čajkovského , kde Dobro vítězí nad Zlem, kde se princezna probudí a všechno bude trochu jinak, než byste čekali.

Experimentátor Karl Gottstein
Kdy: Do 31. prosince
Kde: Muzeum města Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem hostí výstavu legendárního ústeckého fotografa Karla Gottsteina. Na svou dobu unikátní širokoúhlé fotografie Ústí. Experimenty se snímky skrz kravské oko. Konstrukce nestandardních fotoaparátů na koleni. To všechno je spojeno s výjimečným ústeckým fotografem – experimentátorem Karlem Gottsteinem. Gottstein prožil mládí v Pardubicích, kde začal i fotografovat a v roce 1943 měl první výstavu. Do Ústí nad Labem přišel v roce 1947 a zdejší krajina ho uhranula. V letech 1952 až 1971 pracoval jako inspektor jeviště v ústeckém divadle. Svůj první fotoaparát sestavil v roce 1958 a nazval ho Přemysl. Hlavními tématy jeho snímků jsou městské exteriéry, krajina a architektura. Zemřel v roce 1979.

Flaška
Kdy: Do 28. února 2023
Kde: Muzeum města Ústí nad Labem
Od demižonů k ruinám, aneb 150 let největší lahvárny v monarchii, tak je charakterizována nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem pod názvem Flaška, která tak připomíná kdysi největší lahvárnu v Rakousko-Uhersku. Rozsáhlá expozice stojí především na stovkách lahví rozmanitých barev, tvarů a velikostí. Výstava potrvá do února 2023.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo
Kdy: Kdykoliv
Kde: Ústí nad Labem
Za kolik: Zdarma
Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov
Kdy: Do 30. října. Středa – neděle 10.30 – 17.00 hodin
Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem
Jedna z nejnavštěvovanějších kulturních památek severních Čech, jejíž stavba byla započata v roce 1316. Navštivte romantickou zříceninu hradu a nechte se o okouzlit výhledem, který Goethe popsal jako jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli
Kdy: Po celý rok
Kde: Vysoký Ostrý
Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu
Kdy: Po celý rok
Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem
Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín
Kdy: Po celý rok
Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice
Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.