Jiří Králík bydlí ve Starém Městě u Uherského Hradiště, ale je rodákem z nedalekých Kunovic u Uherského Hradiště. Mládí přitom prožil ve Veselí nad Moravou. Vystudoval pražskou VŠE, po Sametové revoluci však vyměnil profesi matematika-analytika za práci kulturního manažera a začal v Uherském Hradišti pořádat i velké celostátní akce – Letní filmovou školu (1991 - 2007) a Projekt 100 (1996 - 2007). V roce 1998 se podílel na zásadní změně kina Aero v Praze, kde působil jako dramaturg.

V posledních deseti letech se věnuje především rozsáhlému projektu, který vymyslel a který putuje po celé republice, jako hlavní produkční. Desátý ročník putovních výstav UNESCO – památky a osobnosti s názvem Kulturní dědictví UNESCO, zahajuje 29. března v Praze.  S Jiřím Králíkem jsme si povídali o aktuální výstavě i o historii projektu.

6. Dny slovanské kultury - Bulharsko, Ukrajina. Jíří Králík v akci:

Zdroj: Youtube

Jak to všechno, mám na mysli projekt Kulturní dědictví UNESCO, vzniklo?
V roce 2013 jsem působil v Kroměříži, kde jsem byl ředitelem Domu kultury. V náplni mé práce bylo zásadní oživení místní kultury, součástí byl i první ročník festivalu Dny slovanské kultury. Ten se konal při příležitosti světového výročí UNESCO k 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Po mém odchodu z Kroměříže jsem potkal v Praze Vojtěcha Merunku, předsedu Slovanské unie, a domluvili jsme se na pokračování festivalu od roku 2016 pod hlavičkou právě Slovanské unie.

Až se z festivalu Dny slovanské kultury stal celoroční putovní projekt.
Přesně tak. Chtěli jsme prostřednictvím festivalu vytvořit spojnici mezi severně a jižně žijícími Slovany a ukázat, že si vzájemně rozumíme a máme k sobě kulturně velmi blízko. Společné kulturní kořeny i jazyk.

Jak to vypadalo?
Každý rok jsme vybrali dvě slovanské země, jednu ze severu a jednu z jihu, a zaměřili se na jejich prapodstatu, kulturní dědictví, osobnosti, národní kulturu. Jak se projekt postupně vyvíjel, bylo potřeba změnit i název. V roce 2020 jsme představili všechny slovanské země a tak jsme původní koncept festivalu Dny slovanské kultury transformovali na projekt Kulturní dědictví UNESCO, který od roku 2021 každý rok představil kulturní dědictví čtyř zemí s významnou „českou stopou“. Tedy už ne jen slovanské země.

Důležitá je pro nás „Česká stopa“

Co vás vedlo k tak zásadní změně?
Zjistili jsme, že český či slovenský významný vliv se dá najít vlastně všude ve světě. Proto jsme se zaměřili i na další země a tamní české menšiny a osobnosti se vztahem k naší zemi. Také jsme zdokonalovali systém prezentace jejich národního kulturního dědictví, které je i zapsáno na světové seznamy UNESCO. Představovali jsme nejenom známé materiální dědictví, ale i to nemateriální, Paměť světa a také světová výročí UNESCO.

Co je záměrem projektu?
Seznámit české publikum s tím, čeho si nejvíc váží jiné národy v oblasti kulturního dědictví. Položky UNESCO totiž zásadně a atraktivně prezentují historický a kulturní vývoj dané země. Důležitá je pro nás i tzv. Česká stopa. A to nejenom skrze české osobnosti působící v zahraničí, ale i zahraniční osobnosti, které mají významné vazby k naší kultuře. V mnoha případech jsme našli české stopy mezi prezentovanými položkami UNESCO.

Výhledy z balonu na zámek Žďár nad Sázavou, Zelenou horu a Dolní hřbitov.
KVÍZ: Česko na seznamu UNESCO. Znáte naše nejcennější památky?

Například?
Nikola Tesla například studoval v Praze, nejslavnější srbský generál František Zach, který vytvořil plán, jak by mělo vypadat samostatné Srbsko, byl Čech. Vždy rádi vedle velkých osobností, intelektuálů, umělců, zařadíme do výstavy i ty pozapomenuté a méně známé, se silnými vazbami na Česko, které měly nebo mají vliv na utváření kultury dané země.

Také i sportovce nebo třeba i cukráře, což byl v případě rakouské výstavy Josef Prousek z Držkové u Jablonce nad Nisou, zakladatel slavných vídeňských cukráren Aida. V oblasti UNESCO mě fascinoval podíl českých architektů, kteří postavili v zahraničí stavby zapsané v současnosti na světový seznam UNESCO.

Bohužel ale ne za ČR – například Rezidenci bukovinských metropolitů v Černovicích na Ukrajině postavil architekt Josef Hlávka, architekt Karel Pařík pak nejdůležitější stavby Sarajeva.

Jiří Králík se věnuje projektu Kulturní dědictví UNESCO.Jiří Králík se věnuje projektu Kulturní dědictví UNESCOZdroj: se svolením Jiřího Králíka

Jak bude vypadat letošní jubilejní ročník? Začínáte v Praze.
Přesně tak. Praze jsem se v minulosti záměrně vyhýbal. Když velvyslanectví prezentují něco o své zemi, tak to dělají prioritně tady. Proto podle mě má větší smysl nabízet výstavy hlavně do menších měst. Letos jde o jubilejní desátý ročník a zástupci Židovské obce v Praze projevili velký zájem o spolupráci.

Co je jejím výsledkem?
Výběr dvaceti opomíjených česko-německo-židovských osobností historie našeho projektu – tedy osobnosti České stopy z části rakouské, německé, brazilské a dokonce i íránské.

Koho představíte?
Do výběru záměrně nezařazujeme notoricky známá jména, jako třeba Franze Kafku, ale raději veřejnost seznámíme například s jeho bratrancem, slavným ekonomem Alexandrem, který odešel do Brazílie a mnoho let byl ředitelem Světového měnového fondu.

Ilustrační snímek
Další česká stopa v UNESCO. Na seznam kulturního dědictví se dostalo vorařství

Kdy a kde bude výstava 20 opomíjených česko-německo-židovských osobností zahájena?
Slavnostní zahájení plánujeme na 29. březen v Jeruzalémské synagoze a její součástí bude i komentovaná prohlídka. V dalších měsících budou následovat odborné přednášky i menší koncerty.

Jak dlouho výstava potrvá?
V Praze bude výstava čtyři měsíce, poté bude putovat i do dalších synagog i měst - v srpnu v Brně, v září v Jičíně…

Po židovské části budou následovat další čtyři letošní země, že?
Ano. Připravujeme výstavy Brazílie, Německa – severní a střední, Srbska a Íránu. Na konci března je představíme na našich webových stránkách a pak během května i v různých místech a městech celé ČR.

Výstavy budou na sobě nezávislé, nebo bude navazovat jedna na druhou?
V každém městě budou všechny čtyři výstavy, ale nikoliv současně, bude to opravdu tak, že jedna bude navazovat na druhou.

Přeprava exponátů? Výjimečně i vlakem

Takže musíte zajistit také převážení všech exponátů.
To máte pravdu. Všechno váží kolem jednoho sta kilogramů a k tomu je třeba někdy připojit i speciální dřevěné stojany. Pořadatelé nám s přepravou pomáhají, ale většinu zajišťujeme vlastními silami - auty, ale v minulosti a výjimečně i vlakem.

Kdo vlastně bývá pořadatelem?
Hlavním pořadatelem jsem já, ale na místě pak aktivně spolupracujeme s vedením měst i místními významnými kulturními institucemi, jako jsou knihovny, kulturní centra a podobně.

Požár v Banské Štiavnici, 18. března 2023
Památky UNESCO v plamenech. V Banské Štiavnici vyhořelo sedm domů

Výstavy jsou určené jen pro vnější vystavení?
Nikoliv. Ideální je umístění a instalace vevnitř, ale díky covidu jsme se naučili provádět instalace i ve veřejném prostoru - na náměstích či místech, kde prochází nejvíce lidí. Díky venkovní instalaci také registrujeme velký zájem o projekt – jen v roce 2022 jej vidělo asi 330 tisíc diváků.

Jak dlouho letošní ročník potrvá? Jinak řečeno, kdy skončí?
Letos kvůli financím máme menší zpoždění - začneme v květnu a budeme pokračovat až do konce roku, ale do začátku dalšího ročníku nabídneme výstavy i v první polovině roku 2024.

Ve vybraných českých městech a především v zahraničí se představí výstavy minulých ročníků: Arménie, Rakouska, Maďarska, Nizozemska, Polska a Švédska. Kde a kdy to bude?
Projekt je skutečně i zahraniční, vloni byl prezentován a úspěšně na prestižním místě v zámku Laxenburg u Vídně. A dokonce s dvěma speciálními doprovodnými akcemi. V roce 2023 projevily zájem některá polská, maďarská, rakouská i švédská města. Domluvenu máme i prezentaci srbské výstavy v Novém Sadu. Je to ale velmi náročné a na tuto prezentaci jsme nedostali zatím žádné finanční prostředky ze strany ministerstva kultury ani ministerstva zahraničních věcí, takže jsme plně závislí jen na zahraničních zdrojích.

Kdo se na celém projektu s vámi podílí?
Při přípravě se setkávám s lidmi, kteří v té zemi žili nebo ji dobře znají, jsou to většinou akademici, překladatelé, odborníci, kteří mi mohou poradit nebo pomoci s výběrem osobností i s konečnou podobou textů. Na projektu spolupracuje několik desítek dobrovolníků a nadšenců, i zástupců spolupracujících institucí.

Bohumil Hrabal verandě přezdíval hradlo nebo vechtrovna. Byla celá natřená vagonovou zelenou jako vzpomínka na několik let, kdy během okupace spisovatel pracoval jako výpravčí v Kostomlatech
Kersko si zamiloval. Chata spisovatele Bohumila Hrabala se brzy otevře

Můžete uvést některá jména?
Například s brazilskou částí mi radí Petr Polakovič, ředitel Muzea vystěhovalectví do Brazílie v Náhlově. S rakouskou a německou či židovskou částí velmi intenzivně pomáhá Gabriela Kalinová z Prahy, historička, průvodkyně, znalkyně průniku všech těchto kultur s naší. Díky ní jsme se s rakouskou výstavou loni poprvé dostali i do zahraničí, na zámek Laxenburg u Vídně. V přípravě a realizaci celého projektu je také spousta dobrovolnické práce. Spolupracuje na tom řada lidí, kteří pomáhají editorsky, různými radami, organizačně, přípravou doprovodných kulturních akcí. Nebo za íránskou část Zuzana Kříhová z Katedry Blízkého východu UK Praha ….

Projekt za milion

Kolik lidí v tom „s vámi jede“?
Je to zhruba padesátka nadšených lidí ročně.

Lze říci, kolik stojí jeden ročník? Alespoň odhadem?
V loňském roce stál projekt asi jeden milion korun, na financování se nám podařilo získat asi 600 tisíc korun z dotací měst a krajů, zbytek jsme hradili ze svého.

Zvenčí je dům ošetřen vápenno-hliněnými omítkami a pláštěm z modřínového dřeva.
Slamák v Liptovském Jánu vzdává hold lidové architektuře a ekologickému stavění

Jak to všechno zafinancujete?
Přiznávám, že státní instituce nás docela ignorují. Ministerstvo kultury i zahraničních věcí, která by měla přirozeně pomáhat, nás dosud nikdy nepodpořila - výjimku tvoří jen Státní fond kultury. Stejně tak i velvyslanectví, která nás také nepovažují za svoji prioritu a mají omezený rozpočet. Ale nejvíce finančně i organizačně nám pomáhají některé kraje a města, což i pro nás je dost důležité pro konečný výběr míst konání projektu. Současné dění je z mého hlediska asi maximum, co zvládnu. Jsem totiž u každé instalace a zahájení. Já za to nedostávám žádné peníze, dělám to proto, že chci, aby to bylo. Možná se někdy dočkám, že to bude jinak, ale zatím to tak nevypadá.

Jakou roli v projektu hrajete?
Já jsem vlastně iniciátor vzniku projektu, jeho autor i dramaturg, ale i producent. A od letošního března i hlavní pořadatel. Slovanská unie se stala partnerem projektu, především v oblasti svého zájmu, což jsou slovanské země a lingvistika. Významné je i další partnerství spolku České kořeny v části Česká stopa.

Jak dlouho letošní ročník připravujete, organizujete? Tedy, kdy vzniklo jasné resumé, že to bude židovská tématika a další zmíněné čtyři země?
Rozhodnutí padlo hned v květnu roku 2022 - tedy rozhodnutí o dalších čtyřech zemích. Židovská výstava se narodila někdy v loňském červnu. Takže příprava výstav a projektu trvá asi šest až sedm měsíců.

Co bylo na letošních přípravách nejtěžší?
Asi sehnat peníze a současně udržet pozornost všech spolupracujících institucí a měst i krajů.

Bylo něco, co vás, oproti předchozím ročníkům, překvapilo?
Asi nečekaný odchod Slovanské unie z pozice hlavního pořadatele, který celý projekt letos dost komplikuje, ale snad neohrozí již některé schválené dotace.

Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici.
Hvězdný architekt Josef Hoffmann: Vídeň mu ležela u nohou, Brtnice v srdci

Zůstaňme ještě v současnosti – prozraďte nějakou perličku ať už z příprav nebo z toho, co můžeme vidět na projektu, který za pár dnu začne?
Těch překvapení letos bylo poměrně dost. Objevili jsme několik opravdu velkých osobností našich i zahraničních, které jsou anebo spíš byly veleslavné a významné, ale bohužel se u nás na ně opět zapomíná. Asi největším objevem bylo setkání a spolupráce s geniálním fotografem Pavlem Surovým z Kysače u Nového Sadu, jehož výstava Slava zahajovala vstup Nového Sadu do společnosti Hlavních evropských kulturních měst vloni v červnu. A výstava také dostala asi 50 významných světových fotografických ocenění – v USA, na Islandu, Francii, ale i v Petrohradu. A věřím, že se objeví konečně i v některých českých městech v rámci našeho projektu.

Pane Králíku, kolikrát jste s tímhle projektem chtěl seknout, protože „už toho bylo dost“?
Nikdy! Stále věřím, že projekt bude každý rok lepší a lepší, což mimochodem je. A tento ptojekt také dost zásadně prověřuje moje schopnosti a síly.

Co vás na celém projektu nejvíce baví?
Poznávání nepoznaného, krásná setkání a nová přátelství, spokojenost lidí a spolupořadatelů. A neustálé nové a nové objevy.

UNESCO vám ukrajuje velkou část vašeho času. Říkáte, že za to nedostáváte peníze, tedy z vaší strany je v to v podstatě charita. Z čeho žijete vy a vaše rodina? Máte už tzv. vyděláno, nebo máte ještě svoji vlastní výdělečnou činnost?
Jsem ve šťastném důchodě, skoro tři roky, a nikdy jsme neměl moc peněz, takže jsem zvyklý. Projekt mi skutečně zabírá asi 80 procent mého volného času – tedy velký koníček. Z mé strany charita a oběť, neplatím si cesty a ani práci, což je tak čtvrt milionu korun za rok. A stále naivně věřím, že ohromující výsledky projektu - záštity hejtmanů, starostů, ministra kultury…, a zájem diváků a měst - 29 měst a 330 tisíc diváků v roce 2022, snad už někoho na ministerstvech přesvědčí a projektu pomohou. Rodina prostě musí žít skromně a z platu manželky a mého důchodu.

Večer u Králíků? Filmy a politika s nadhledem

Jste ženatý?
Ano, mám pět dětí a šest vnuků.

Kolik se vás takhle večer doma schází? Jinak řečeno, kolik dětí ještě nevyletělo z hnízda?
Kromě jednoho už všechny „uletěly“. Ale pravidelně se scházíme na nedělní obědy, to je tak deset lidí. A na svátky nás je i patnáct.

A jak takový večer u Králíků vypadá? Je to debata o projektu, nebo dojde i na jiná témata?
O projektu se nebavíme vůbec, sledujeme skvělé filmy a sledujeme, s lítostí, politické hašteření či bláznění.

Dům Adiny Mandlové na pražském Barrandově.
Vila na Barrandově byla pro Adinu Mandlovou útočištěm. Nikdy ji však nevlastnila

Co na „vaše“ UNESCO manželka?
Moje žena je naprosto skvělá, drží rodinu pohromadě a je tolerantní k mým zálibám a koníčkům.

Jaké ty koníčky máte?
Hrál jsem asi třicet let házenou - národní i mezinárodní, dokonce i první ligu a druhou ligu za Spartu Praha, to bylo ještě na studiích. Ve třiceti jsem přešel k fotbalu a ten hraji dodnes - každý týden dvakrát v hale a to i s mladýma klukama kolem dvaceti let. Pořád jim stačím.

Jaký je váš fotbalový post? Chytáte v brance, bráníte, útočíte, nebo jste mozek týmu – tedy záložník?
Teď spíš mozek a záložník, do brány se uchýlím málokdy.

V jaké nejvyšší soutěži jste si zakopal?
I. A třída, ale v malé kopané druhá liga a na turnajích i s prvoligovými týmy. Největší úspěch byl náš zápas v Nymburce, kde jsme porazili v semifinále super favorita Slavii Prahu s reprezentanty Bergrem a Radkem Bejblem. Výsledek? 7:1!

Vernisáž výstavy Josefa Pleskota v Galerii Gong, 13. prosince 2022, Ostrava. Architekt Josef Pleskot.
Unikátní vztah k městu. Architekt Pleskot s projekty pro Ostravu ještě neskončil

Pár dnů po zahájení letošního ročníku budete slavit narozeniny. Bude vám 66 let. Energie máte na rozdávání, nicméně vychováváte si nástupce?
Ještě ne, ještě je čas a až přijde - vychovám.

Kdyby tahle poslední otázka měla být návodem pro manželku a děti, pro případ, že by nevěděly, čím vás překvapit a potěšit k narozeninám, zkuste nenápadně naznačit. Třeba tenhle rozhovor dočtou až do konce…
Jsem nenáročný a moc toho k životu nepotřebuji. Snad jen cestování. Proto mým největším dárkem bude společná cesta do zahraničí s moji milovanou ženuškou.

Statistika ročníku 2022

Země: Arménie a Černá Hora, Maďarsko, Nizozemko, Polsko, Švédsko, Rakousko, Česko
Počet měst: 29
Počet výstav: 113
Doprovodné akce: 65
Odhad návštěvníků: 330 tisíc