„Předmětem projektu je posílení kontaktů naší univerzity s partnerskou institucí Užhorodskou národní univerzitou, jejími fakultami, výzkumnými institucemi a dalšími subjekty se vztahem k aktivitám realizovaným také na UJEP,“ říká řešitel projektu Mgr. Bc. Radim Holeček.

Projekt vychází z obnovených vazeb na Ukrajinu a chce rozvíjet existující model spolupráce, kdy má ústecká univerzita podepsánu smlouvu o spolupráci mezi Zakarpatskou oblastní radou a Ústeckým krajem a je zapojena do činnosti „Českého domu“ (oficiálně Domu regionů - Užhorodu). Zároveň se hledají podmínky pro vznik nových forem meziuniverzitní spolupráce a právě daný projekt je koncipuje a zakládá.

„Rozvoj mezinárodní spolupráce, posílení jejího dopadu či větší provázanosti s praxí, to jsou jasné priority internacionálního prostředí na UJEP,“ upozorňuje prorektor pro vnější vztahy UJEP prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. Díky projektu probíhají vzájemná setkávání na obou univerzitách, kdy jsou vytvářeny sítě spolupracujících pracovišť pro nastartování projektů navazujících.

„Dne 24. 10. proběhne na rektorátu UJEP konference, které  se zúčastní 2 ukrajinští děkani, 4 proděkani a 3 vedoucích kateder. Večer se pak ve studentském klubu Cajk uskuteční společný koncert ukrajinské rockové kapely Stancija a hudebníků z UJEP,“ upřesňuje Radim Holeček.

Užhorodští akademici si také v průběhu ústecké návštěvy prohlédnou univerzitní kampus, setkají se s akademiky UJEP a, samozřejmě, zavítají do krásného okolí Ústí nad Labem.

Mgr. Jana Kasaničová, kancléřka, tisková mluvčí UJEP