Příprava probíhala několik měsíců, pozván byl i pražský folklorní soubor a spousta vzácných hostů. Nouzový stav však všechno zrušil. Jedna akce se v říjnu přeci jen uskutečnila, a to výlet do Sezimova Ústí, který je mezi seniory neskutečně populární. Na otázky odpovídala usměvavá dáma, která fandí šedinám. 

Jeli jste opět do hotelu Mas?  
Tahle akce je fakt skvělá. V Sezimově Ústí jsme byli už několikrát, vedení hotelu Mas nám vychází vstříc, mezi seniory je velký zájem o poznávací výlety do okolí, masáže, bazén, bowling, společenské hry i besedy. Kolem Tábora je hodně památek. Letos to bylo trochu jiné. Původní termín v červnu byl zrušen, hotel nám nabídl nový v říjnu. To už si každý myslel, že bude všechno v normálu. Několikrát jsem psala do hotelu, vyptávala se na režimová opatření, do srpna byl klid. V září se situace zhoršila, hotel omezil doprovodný program, několik seniorů se odhlásilo. Jak se říká, pouze zdravé jádro vydrželo. Autobus odjížděl z Trmic včas, jen několik míst bylo volných. 

Jak to hodnotíte dnes?
Pozitivně. Člověk nemůže být pořád zalezlý doma, strach není dobrý rádce. Nikdo nebyl nemocný, jelo se. Vedení hotelu se opravdu snažilo, zajistilo takové podmínky, aby se všichni cítili bezpečně, na chodbách byly stabilizátory vzduchu, všude byla dezinfekce, roušky nikomu nevadily. Jsem bývalý učitelka, personál by dostal jedničku s hvězdičkou. Jídlo bylo skvělé, podávalo se formou bufetu, místa bylo dost. Každý den jsme po obědě dostávali kávu se zákuskem zdarma, jako určitou kompenzaci. První den nám ukázali Tábor a poutní místo Klokoty, potom měl každý individuální program. Někdo šel na Kozí hrádek, kde kázal Mistr Jan Hus, někdo šel do parku, nebo do města, na pokojích byla televize i internet. Vzpomínalo se na kamarády, někdo vytáhl rozečtenou knihu, někdo luštil křížovku. Tahle doba prověřuje charaktery. Poděkování patří vedení hotelu, všichni se moc snažili. Také to nemají lehké! Termín na příští rok už máme! Doufám, že už bez roušek.

Miroslav Vlach