Čtyřpatrový palác městské kultury s kapacitou tří stovek míst v hledišti byl od 8.30 a od 10.00 dvakrát zaplněn vnímavými dětmi z Ústí nad Labem. Ústecké publikum je vždy poněkud temperamentnější, což dáno specifickou skladbou obyvatelstva. Holčičky i chlapci vnášejí do představení dynamiku, interaktivně se zapojují a ještě přicházejí odění jako ze žurnálu. Problematika třídění domácího odpadu je v severních Čechách aktuálním tématem a spolupráce s pedagogy je v tomto ohledu příkladná.

Velice zvláštní klima potom dotváří uchopení slovenského jazyka ze strany takto heterogenního publika, protože velmi mnoho rodin z romského prostředí je rozvětvených až na Slovensko. Představení pohádky se totiž experimentálně již druhý měsíc hraje v česko-slovenské jazykové mutaci a k potěšení herců i vedení rodícího se International Children's Musical Theatre se setkává s velice příznivým ohlasem publika i pedagogické veřejnosti. A tak obě zcela zaplněná představení končila temperamentním sborovým zpěvem třídícího chorálu halalí tralalí, který zněl severočeskou metropolí i při přejezdu do dalšího místa konání představení v Ústeckém kraji, do Lovosic.

Kristýna Sklenářová