Ten se zabývá studiem a interpretací historické hudby z období 17. až 19. století, se zvláštním přihlédnutím k hudbě českých mistrů. Bendův komorní orchestr, zkráceně BKO, byl založen v říjnu roku 1956 a pro vystižení dramaturgického záměru a smyslu své práce přijal orchestr do svého názvu jméno významného českého skladatele 18. století, zakladatele scénického melodramu a člena slavného českého hudebního rodu Bendů, Jiřího Antonína Bendy. (luk)