Tzv. Nature restoration law cílí, naprosto ve shodě s novým dílem našich Příběhů, na environmentální témata a ekosystémové služby z pohledu ekonomické a ekologické politiky. Na UJEP se jim věnuje speciální Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku FSE UJEP a v něm konkrétní lidé.

„Představte si jakoukoliv službu, kterou považujete za běžnou součást svého života, třeba kadeřnictví, a situaci, kdy po lazebnickém výkonu odcházíte bez zaplacení,“ říká jedna z tvůrců Příběhu Anna Škopková a pokračuje: „Za tyto služby běžně platíme. Existují ale takové, za které jsme si jaksi nikdy platit nezvykli.“

Tématu správného oceňování služeb, za které globálně neplatíme, tedy například takzvaným ekosystémovým službám, se v Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) na FSE UJEP věnuje tým Jiřího Loudy. 

„Naše vědci se zaměřují i na to, jak odborné i laické veřejnosti komunikovat hodnotu základních prvků zelené a modré infrastruktury, mezi něž patří třeba voda ve městě. K životu je primárně nezbytná, a přesto z pohledu jednotlivce v půlročním souhrnu levnější, než jedno ostříhání,“ vysvětluje Anna Škopková, a dodává: „Podobně, jako se řada odborníků snaží tuto problematiku dostávat do veřejné diskuze zajímavým způsobem, snažíme se i my v našich vědeckopopularizačních Příbězích vytvářet informační hodnotu, která diváky k tématu přitáhne opakovaně a probudí v nich hlubší zájem o věc.“

Ekonomie životního prostředí přispívá ke stanovování těch nejvhodnějších nástrojů, kterými mohou tvůrci státních i lokálních politik spravovat a udržitelně regulovat přírodní zdroje ve veřejném i soukromém sektoru.

Videopříběh Ekosystémové služby je první z řady Příběhů UJEP zaměřujících svoji pozornost na osobnosti ústecké univerzity především přes témata, která rozvíjejí. Na prostoru 9 minut představuje dvojici mužů, Jana Macháče a Jiřího Loudu, jejichž společným zájmem je environmentální ekonomie.

Kromě pedagogické činnosti na UJEP a implementace konceptu ekosystémových služeb do praktické politiky se Jiří Louda dlouhodobě věnuje rovněž projektům v oblasti energetiky. Je spoluautorem řady odborných článků, studií a monografií, myslivcem, křesťanem a aktivním občanem Jablonecka. Topí peletami, má ženu a tři děti, místo zahrady mokřad a ve sklepě potok. 

Již mnoho let se také snaží získávat pro tento rychle se rozvíjející obor nadané studenty, kteří se tématům environmentální ekonomie rozhodnou zasvětit svou vědeckou kariéru. Tým IEEP se i díky tomu skládá z tak výrazných osobností současné vědy, jakou je například právě Jan Macháč, vědec, pedagog, člen mnoha mezinárodních asociací, zakladatel Platformy pro zelenou a modrou infrastrukturu, organizátor celostátní soutěže Czech Envi Thesis a otec tří dětí.

Námět, scénář, režie, kamera, střih a produkce Příběhu: Anna Škopková, Alex Macháčová a Daniel Augustin pro OMAP UJEP. 

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP