Pro hlasování má každý 3 kladné hlasy a 1 záporný hlas, z nichž jsou povinné 2 kladné hlasy a rovněž hlasující musí udělit 1 záporný hlas. Z jedné IP adresy může občan města hlasovat pouze jedenkrát. Hlasování bude ukončeno 27. července.

Odkaz pro hlasování: https://www.usti-nad-labem.cz/components/magul/participativni-rozpocet/index.php

Město Ústí nad Labem