Jak to tedy je s tou naší českou divočinou? Je reálné ji u nás vůbec někde najít? „Náš host se na tuto otázku pokusí odpovědět historickou metodou, s pomocí nejnovějších výsledků výzkumu pravěké minulosti,“ prozrazuje koordinátor cyklu Café Nobel Frederik Velinský.

Biolog a paleoekolog  Petr Pokorný se v Centru pro teoretická studia zabývá kvartérní (zejména holocenní) paleoekologií; v centru jeho zájmu je tedy především vývoj krajiny a životního prostředí od konce poslední doby ledové. Přednáší na Přírodovědecké i Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je (spolu)autorem řady knih, odborných a popularizačních článků (ty poslední vyšly zejména v časopise Vesmír). Jeho zájmy se pohybují na pomezí mezi přírodními a humanitními vědami. Hlavní okruhy jeho zájmu jsou kvartérní paleoekologie, vegetační historie a ekologie, vývoj krajiny – zejména krajiny kulturní, a také historická ekologie severní Afriky.

Přednáška začne jako obvykle v 17 hodin. Místo si můžete rezervovat na adrese: muzeumusti@muzeumusti.cz. Další informace o Café Nobel naleznete na cafenobel.ujep.cz. Partnery Café Nobel jsou nakladatelství Academia a populárně vědecký magazín Českého rozhlasu Sever Planetárium.

 Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP