Už po tisíce let lidé znají a pěstují rostliny, ze kterých vyrábí různé užitečné výrobky a produkty. Několik století už víme o tom, že některé rostliny umí ve svých orgánech „shromažďovat“ těžké kovy, čehož se postupně začalo cíleně využívat k jejich odstraňování z půdy.

„Dnes známe hned několik procesů, kterými rostliny odstraňují ze svého prostředí různé druhy znečištění. Ty se souhrnně označují jako fytoremediace,“ říká koordinátor Café Nobel Frederik Velinský.

Aktuálním trendem je využití rostlin, které umí spojit obojí – čištění prostředí i produkci biomasy vhodné pro další výrobu. A tak vznikl tzv. fytomanagement, o kterém se v přednášce také mnoho zajímavého dozvíte.

Diana Nebeská je absolventkou Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde aktuálně pokračuje v doktorském studiu oboru Environmentální analytická chemie. V rámci svého studia působí v mezinárodním týmu zabývajícím se využitím rostliny ozdobnice pro tzv. fytomanagement kontaminovaných a neúrodných půd. Zaměřuje se na analýzu kontaminace v půdě a biomase a stresovou odezvu rostlin a půdních mikroorganismů. Je autorkou několika odborných publikací a čerstvě i spoluautorkou knihy Phytotechnology with biomass production: Sustainable management of contaminated sites.

Přednáška se uskuteční v prostorách hvězdárny v Teplicích na Písečném vrchu od 18:00 h. Kapacita sálu je podle platných nařízení snížena, proto si prosím rezervujte místo předem na adrese: hap@hapteplice.cz. Další informace o Café Nobel naleznete na cafenobel.ujep.cz.

Partnery Café Nobel jsou nakladatelství Academia a populárně vědecký magazín Českého rozhlasu Sever Planetárium.

Café Nobel je cyklus přátelských setkání veřejnosti s vědci nad šálkem kávy. Pořadatelé z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zvou do Ústí nad Labem, Teplic, Děčína a Tisé zajímavé osobnosti ze světa vědy a prostřednictvím poutavých témat se snaží představit je samotné i jejich práci obyčejným lidem.

 Přednášky se mohou zúčastnit pouze návštěvníci s čerstvým negativním testem (antigenní POC test maximálně 72 hod., PCR test maximálně 7 dní starý), případně více než 22 dní po první dávce dvoudávkového očkování, respektive více než 14 dní po ukončeném jednodávkovém očkování, anebo maximálně 180 dní po prodělání covid-19. Všichni účastníci musí mít nasazený respirátor a dodržovat příslušná hygienická opatření. Počítejte, prosím, s povinností evidence návštěvníků prostřednictvím e-mailových adres.

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP