Čekají nás podzemní jezera na Marsu, vzrušující přísliby existence života na měsících Jupiteru a Saturnu, i vůbec nejvzdálenější dosud objevená tělesa, která nám možná ukazují směr k dosud nespatřené nové planetě. „Tomáš Petrásek vás seznámí i s budoucími evropskými kosmickými projekty spojenými s hledáním stop minulého a snad i současného života na Marsu. Na rudé planetě, ale také na Saturnově měsíci Titanu by se dokonce v budoucnu měly proletět malé vrtulníky,“ zve na přednášku koordinátor cyklu Café Nobel Frederik Velinský. Vypraví se ve stopách automatů jednoho dne i člověk?

RNDr. Tomáš Petrásek, Ph.D., pracuje ve Fyziologickém ústavu Akademie věd České republiky v Praze a v Národním ústavu duševního zdraví, kde se zabývá výzkumem mozku a chování. Ve volném čase se věnuje popularizaci astronomie a astrobiologie, vědního oboru, který se zabývá původem, vývojem, distribucí a budoucností života ve vesmíru. Vedle své odborné činnosti je také spoluautorem populárně naučné knižní série Vzdálené světy, zabývající se problematikou astrobiologie, a stejnojmenného webu. Zároveň je literárně činný v žánru science-fiction. Za svou novelu Poslední hlídka získal v roce 2007 Cenu Karla Čapka; knižně vyšla v roce 2012.

Café Nobel s Tomášem Petráskem začne v 18:30 h. Kavárna a restaurace Refugio se nachází u paty hlavní přístupové cesty do Tiských stěn, u kostela sv. Anny. Další informace o Café Nobel naleznete na www.cafenobel.ujep.cz.

Jana Kasaničová, tisková mluvčí UJEP