A jak to letos dopadlo? Vítězkou se stala Martina Brhelová, která je zkušenou pedagožkou a vede jednu z největších speciálních škol v ČR. Je nejen vášnivou čtenářkou Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem (SVKUL), ale i ženou s velkým srdcem a duší. Ocenění si zaslouží pro svou pomoc hendikepovaným dětem a jejich rodičům, svými vizemi pomáhá vytvářet novou cestu a posouvat na další úrovně nejen způsob vzdělávání, ale i možnosti knihoven a jejich služeb veřejnosti v ústeckém regionu, ale i v rámci celé České republiky.

Propojuje školy a knihovny, na konferencích přednáší nejen knihovníkům, ale i rodičům, pedagogům a studentům. Díky ní si do naší knihovny mnoho z nich našlo cestu. Svými inovativními myšlenkami přispěla ke vzniku Poradenského a edukačního centra, jehož je kmotrou a patronkou. Spolupracuje s námi na mnoha projektech, které spojují naši instituci s pedagogy, rodiči a dětmi z celého ústeckého regionu. Tato neuvěřitelně energická žena šíří své nové pohledy dál, svým přesvědčením i činy tak přispívá k transformaci knihoven i novému pohledu na ně ve světle 21. století.

 Jana Linhartová, ředitelka SVKUL