Soutěžilo se v následujících 3 disciplínách: – štafeta 3 x 20 m s překážkami, zásah džberovou stříkačkou na cíl (požární útok) – 30 m a požárnický kuželník – 3 metry. Také letos děti z dobětické mateřinky obhájily 1. a 2. místo z 12 týmů. Všem dětem za bojovnost a krásné umístění blahopřejeme.

Kateřina Ulbrichová – sekretariát starosty a místostarosty MO Ústí nad Labem – Severní Terasa