Tento projekt byl spolufinancován z daňových prostředků dle rozpočtu schváleného Saským zemským sněmem.

První část setkání byla věnována mikulášské tradici na obou stranách hranice. Následovalo česko-německého literární čtení a osobní setkání se svatým Mikuláše a jeho dvěma pomocníky andělem a čertem. A protože byly děti celý rok hodné a Mikulášovi zarecitovaly, odnesly si od něj bohatou nadílku. V druhé části se 48 žáků rozdělilo do česko-německých skupin a na čtyřech vánočních stanicích poznávali saské a české zvyky a tradice pomocí všech smyslů. Při jazykových hrách se mohli lépe poznat a ve smíšených týmech si zahrát česko-německé vánoční pexeso.

Stříbrná Sestra sympatie Michaela Sedláčková z Ústí nad Labem.
FOTO: Sestřička z Ústí má stříbro. K účasti v soutěži ji přemluvily kamarádky

Vyvrcholením celodenního programu byla vánoční besídka. Žáci si při ní předali dárečky, které si předem pro své kamarády ze sousední země připravili. Na stole nechybělo žáky ozdobené cukroví a závěr programu patřil česko-německým koledám. Salondialog by rád poděkoval generální konzulce ČR, paní Markétě Meissnerové, která přišla děti osobně pozdravit a popřát jim krásné Vánoce.

Naše druhé díky patří všem zúčastněným školám, a to nejen 147. GS Dresden a prvnímu stupni ZŠ Tisá za jejich organizační podporu, ale i Gymnáziu Tolkewitz, Friedrich-Schiller-Gymnáziu Pirna a druhému stupni ZŠ Tisá za to, že na toto česko-německé setkání uvolnily své žáky, kteří se dobrovolně přihlásili a pomáhali Salondialogu při organizaci celého programu.

Oslavenci ze Severní Terasy.
Upřímná radost a vděčnost. Starosta popřál oslavencům z Terasy vše nejlepší

A v neposlední řadě děkuje Salondialog celému organizačnímu týmu, a to jmenovitě Tereze Bláhové, Janě Kubátové, Vojtěchu Kubátovi, Kláře Meißner-Malinové a ilustrátorce Jitce Bláhové, kteří svým nadšením a osobním nasazením pomáhají vytvářet mosty mezi národy.

Klára Meißner-Malinová, Salon des deutsch-tschechischen Dialogs