Známé české grafické romány s česko-německou tématikou Alois Nebel od tvůrčího páru Jaroslav Rudiš a Jaromír Švejdík a Zatím dobrý (něm. Tschechenkrieg) od Jana Nováka opět ve spolupráci s kreslířem Jaromírem Švejdíkem, známým i pod uměleckým pseudonymem Jaromír 99, přivedly v září na celý týden do Ústí nad Labem desítku studentů a studentek ze zdejší katedry germanistiky a z katedry Interkulturní germanistiky na partnerské univerzitě v Bayreuthu.

„Seminář, který společně připravili kolegové dr. Jan Kvapil z ústecké germanistiky a dr. Tobias Schickhaus z Bayreuthu, obohatily také významné badatelky v oblasti intermediality a komiksu dr. Susanne Hochreiter z Vídeňské univerzity a dr. Kalina Kupczynska z Univerzity Łodz, Nejenže vedly půldenní workshopy, ale zúčastnily se programu a diskuzí  hosty i v dalších dnech,“ uvedla hlavní organizátorka semináře Renata Cornejo.

 V první části semináře byla pozornost věnována zejména kultovnímu grafickému románu „Alois Nebel“ a jeho vztahu ke komiksové tradici, k filmu a hudbě. Druhá polovina týdne byla věnována grafickému románu „Tschechenkrieg“ od renomovaného tvůrce dokumentárních a životopisných grafických románů Jana Nováka, jehož nejnovější dílo „Kundera: Český život a doba“ způsobilo velký rozruch na české literární scéně.

 „Dovolím si tvrdit, že možnost nahlédnout pod ‚tvůrčí pokličku‘ během debaty s Janem Novákem i následného neformálního posezení byla pro všechny z nás, včetně našich německých hostů, silným zážitkem,“ doplňuje  Kvapil, který koncipovat a zajišťoval obsahovou náplň semináře.

 Program byl velmi různorodý, sudetskou krajinu i železniční tématiku bylo možné zažít na vlastní kůži při exkurzi do Zubrnic a do zaniklých vsí pod Bukovou horou, součástí programu bylo i promítání filmů Alois Nebel nebo krátkých animovaných filmů na téma pražské urbární legendy z dob protektorátu o českém “superhrdinovi“ Pérákovi. Velká pozornost byla věnována také otázce, jakým způsobem je možné didakticky zprostředkovávat tyto grafické romány mladé generaci.

 Studující obou univerzit  dostali za úkol reflektovat seminář formou závěrečné práce. Vybrané příspěvky (zprávy, eseje apod.) budou následně zveřejněny ve studentském internetovém periodiku Meinungsstark (http://meinungsstark.blogspot.com/), který na ústecké germanistice  vychází pod vedením rakouské lektorky dr. Karin Wozonig již od roku 2018.

 Původně se měl seminář, velkoryse podpořený Česko-německou vysokoškolskou agenturou BTHA, konat již koncem června 2020, avšak kvůli doznívající první vlně pandemie viru COVID 19 byl přesunut až na  září.

 „Když nyní vidíme, jak razantně se v ČR koronavirus opět šíří, jsme šťastni, že se nám tento společný seminář s účastníky z pěti zemí podařilo nakonec na poslední chvíli zrealizovat. Pokud nám to koronavirus dovolí, rádi bychom na tento projekt v příštím roce navázali,“ uzavírá Cornejo.

Jana Kasaničová