Obec je pro svůj údajně nejdelší název na světě vyhledávanou turistickou atrakcí. Pod štítem železniční stanice, která je na jízdenkách a v jízdních řádech zkracovaná na Llanfair PG. se tu lidé hlavně fotografují. Název obce je uváděný jako nejdelší město obce na světě i jako nejdelší jméno železniční stanice a byl zapsán v Guinessově knize rekordů v roce 2002 jako nejdelší platné doménové jméno.

I sem jsme při návštěvě Walesu (velšsky Cymru), jedné ze čtyř částí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (United Kingdom Great Brittain and Nord Ireland) s omezenou autonomií, rozprostírající se západně od Anglie na západě ostrova Velká Británie, kterou kromě velké většiny přistěhovalých Angličanů a řady příslušníků jiných národů obýval a obývá původně keltský národ Velšanů, dorazili. Cílem bylo poznat co nejvíc starých krásných hradů, nádherné pobřežní scenérie i přírodu vnitrozemí, též města i metropoli Cardiff s jeho historií i moderními stavbami a též dobýt nejvyšší velšskou horu Mt. Snowdon.

Ukrajince rozesmála ústecká vana. Muzeum jim ukázalo památky.
Ukrajince rozesmála ústecká vana. Muzeum jim ukázalo památky

Symbolem Walesu je Rudý drak. Poprvé se objevil na praporech keltských válečníků, kteří se bránili římské invazi. Slovo drak má stejný původ jak v angličtině, tak i ve velštině. Anglický dragon i velšský draig jsou odvozeny ze stejného latinského kořene draco. V roce 1959 se tento starobylý symbol ocitl i na první oficiální velšské vlajce. Wales, osídlený zhruba před 29 -ti tisíci lety, netvořil ve svých současných hranicích nikdy samostatný stát.

Svoji nezávislost ztratil už roku 1282, kdy jej dobyl anglický král Edward I. anglický. Wales tak má teprve od roku 1999 po dlouhém období přímé anglické a britské správy trvající od roku 1536, opět autonomii.

V čele Walesu je od roku 1999 Velšské národní shromáždění (National Assembly for Wales), které má ale omezené pravomoci. Ponoříme-li se hlouběji do historie, již od roku 1301 tradičně náleží následníkovi anglického a později britského trůnu titul knížete velšského (Prince of Wales, u nás překládáno častěji jako Princ z Walesu).

Prvním nositelem tohoto titulu byl anglický král Eduard II., který se narodil v roce 1284 na hradě Caernarfon ve Walesu.

Dobrovolní hasiči se připravují na KACPU na další měsíc, sami teď potřebují pomoc.
Dobrovolní hasiči se připravují na KACPU na další měsíc, sami potřebují pomoc

Tento titul získává dodnes „zjevný dědic“ britského panovníka. Zatímco po staletí byl udělován ve Westminsterském opatství či na Windsoru, tak se ve 20. století tato ceremonie vrátila daleko na západ od Londýna až na pobřeží irského moře do Walesu na hrad Caernarfon. Zatím posledním nositelem titulu „kníže velšský“ je princ Charles, který jej obdržel roku 1969.

Na hradě Caernarforn jsme si vyfotografovali nejen krásný starý hrad, ale také balkón, na němž byl princ Charles pasován na „Prince of Wales“.

Potvrdilo nám to i video a výstava fotografií (z obou jsme si pořídili dokument), dokládající účast syna současné britské královny Alžběty a největšího kandidáta na britský královský titul na tomto významném britském společenském aktu na tomto welšském hradě.

Ervín Dostálek