Důvodem je plánovaná demolice obou objektů. Dříve v nich byla ubytovna pro sociálně slabé, nyní jsou oba domy zdevastovány a ohrožují své okolí. Radní zároveň schválili rozpočtové opatření ve výši 4 900 000 Kč na financování demoličních prací. Revitalizace uvolněné plochy bude řešena Kanceláří architekta města, po jejím zřízení.

Součástí zadání demoličních prací bude vytěžení haklíkového zdiva z kamenné podezdívky obou činžáků, jeho vytřídění a odvoz na městskou deponii k budoucímu využití v rámci městských staveb. Pro další rozvoj území demolovaných domů bude zpracována územní studie.

Statutární město Ústí nad Labem