Konal se tu totiž již tradiční Svatomartinský lampionový průvod pod záštitou nejen žákovského parlamentu, ale i ostatních žáků a zaměstnanců školy. Akce začala v 17 hodin úvodním slovem Mgr. Marty Maděrové, statutární zástupkyně školy.

Na školním hřišti se sešla spousta lidí a bylo osvíceno lampiony návštěvníků. Lampionový průvod začal po krátkém programu našich žáků, při němž děvčata z deváté třídy seznámila přítomné s legendou o sv. Martinovi, pak následovalo několik písní v podání dětí z prvního stupně.

Setkání dětí a seniorů z Dobětic
Deník tleskal mezigeneračnímu setkání v Doběticích

I když šel v čele průvodu netradičně hnědý kůň s Martinem, doprovázeným římskými vojáky, atmosféru večera to nijak neumenšilo. Návštěvníci si opekli špekáček, jablko nebo chleba a k zakoupení byly teplé nápoje a pečivo od našich deváťáků. Vstupenky na akci se na závěr večera losovaly, tři šťastlivci tak získali zajímavé ceny – košík zeleniny, košík ovoce a samozřejmě svatomartinskou husu.

Počasí nám přálo, Martin na bílém koni nepřijel a všichni si akci užili.

Lucie Marková