Autorkou myšlenky byla kolegyně Eva Krausová a nápad se setkal s obrovským zájmem a pochopením. V den D, ve čtvrtek 1. dubna, jsme tak všechny ty krabice s dárky převezli na Masarykovu nemocnici. Poděkování si převzali přednosta radiologické kliniky Filip Cihlář, vrchní radiologický asistent Petr Košťál a vrchní sestra emergency Anna Valterová.

Ředitel školy Vítězslav Štefl spolu se svým zástupcem Gurským tlumočil poděkování zaměstnanců školy, zdůraznil obdiv k neskutečnému nasazení všech zdravotníků a popřál jim do dalších dnů hodně síly, zdraví a vytrvalosti.

Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem