Kromě aktuální problematiky vzdělávacích nástrah, které vytváří současné online prostředí, bude řeč například také o vyváženém genderovém přístupu ve třídě.

„Naše nabídka zahrnuje také inspiraci, jak s žáky hovořit o sexu či vztahové, sexuální a genderové rozmanitosti ve školním prostředí,“ přibližuje nabízený program MgA. Kateřina Javůrková, PR pracovnice PF UJEP. Zmíněný program představí zkušené odborníky, kteří se v rámci seminářů a workshopů pokusí přihlášeným učitelkám a učitelům zprostředkovat vhled do aktuálních témat, která je někdy obtížné začlenit do vzdělávacího obsahu výuky.

„Vzhledem k tomu, že zvolená témata mohou být zajímavá a užitečná nejen pro již praktikující  pedagogy, otevíráme účast a možnost přihlášení také pro zájemce z řad studentů pedagogických oborů na UJEP,“ doplňuje Kateřina. 

„Oslovil jsem i své kolegyně a kolegy děkanky a děkany ostatních pedagogických fakult v ČR a nabídl jejich pedagogickým pracovníkům i studentům možnost zúčastnit se nabízených akcí, které naše fakulta pořádá,“ uvádí děkan PF prof. Jiří Škoda. 

Účast na seminářích a workshopech je zdarma. Kapacitně jsou však omezeny, proto je včasné přihlášení namístě. Rezervovat si místo je možné pomocí google formuláře.

„Za všechny pracovníky naší pedagogické fakulty samozřejmě připojuji přání všeho nejlepšího ke Dni učitelů všem aktivním paním učitelkám a pánům učitelům, ale také všem našim studentům,“ uzavírá děkan PF prof. Jiří Škoda.

 

Program:

- Genderově citlivé vzdělávání – Jak pracovat s genderovými stereotypy ve výuce

Genderové informační centrum NORA / 28. 3. / 9:00–11:00 h / workshop / kapacita 15 osob

- Vztahová, sexuální a genderová rozmanitost ve školním prostředí

Sbarvouven.cz / 28. 3. / 13:00–15:00 h / seminář / kapacita 20 osob

- Duševní onemocnění jako běžná součást společnosti 21. století

Fokus / 28. 3. / 15:00–17:00 h / seminář / kapacita 20 osob

- Jak mluvit s dětmi a mladistvými o sexu?

Konsent / 29. 3. / 10:00–13:00 h / workshop / kapacita 20 osob

- Aktuální trendy v online rizicích

Centrum PRVoK / E-Bezpečí / 29. 3. / 13:00–15:00 h / seminář / kapacita 30 osob

 

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP