Tým autorů, specialistů na geologii a paleontologii Islandu pod vedením Richarda Pokorného z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, dokončil po takřka deseti letech výzkumu a terénních prací rozsáhlou monografii, která poskytuje první ucelený přehled o historii těžby uhlí na Islandu.

Kniha Mineral Resources in Iceland: Coal Mining, vydaná 8. dubna v předním britském nakladatelství Cambridge Scholars Publishing, je věnována především islandským mužům a ženám, zapojeným do vyhledávání a těžby tamních ložisek uhlí během první a druhé světové války. Jejich úsilí tehdy pomohlo národu přežít krutá válečná období a restrikce související s námořní komerční blokádou.

„Island je znám jako ‚země ohně a ledu‘. Ti, kdo tuto zemi důvěrně znají, však ví, že i obyvatelé ostrova jsou plní ohně. Jsou srdeční, čestní a hrdí na své předky,“ shrnuje svoje dlouholeté osobní zkušenosti z výzkumu i kontaktů s Islanďany Richard Pokorný.  

Kromě stěžejního zaměření knihy na historii tamní těžby uhlí poskytuje úvodní kapitola také rozsáhlé informace o geologii ostrova a původu uhlonosných formací. Své místo v knize si vydobyly také pasáže věnované historii prospekčních prací, islandských těžebních společností a požitých dobývacích metod.

„Hlavní těžiště knihy však spočívá v zevrubném popisu jednotlivých těžených lokalit, od největších důlních systémů až po mělké jámy využívané místními farmáři,“ říká dr. Pokorný.

Vedle historicko-ekonomického fokusu má kniha velký význam pro podporu islandského národního geoheritage a pro propagaci a ochranu neživé přírody. Jejím cílem je oslovit širokou škálu čtenářů, jako jsou historici, antropologové, geologové, paleontologové, klimatologové a také širokou veřejnost zajímající se o historii a přírodu této krásné severské země.

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP