První z příměstských „informatických“ táborů, které připravila Přírodovědecká fakulta UJEP, se koná v termínu od 12. 7. do 16. 7. na Základní škole Jaroslava Pešaty v Duchově a také přímo v univerzitním kampusu, v nových prostorách Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO) v Ústí nad Labem. Další turnusy, až do konce letních prázdnin, budou probíhat již pouze v objektu CPTO.

Kempy jsou určeny pro děti ve věku 1. až 9. třídy, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku. Jak je z názvu zřejmé, je pro ně připraven celodenní program (od 8:00 do 16:00 h) složený z praktických aktivit zaměřených na informatiku, programování a řešení úloh.

Konkrétně půjde o programování robotů, programování v aplikaci Scratch 2, stavění, programování a ovládání robotů Lego Mindstorms/Boost/WeDo či řešení logických, matematických a informatických úloh, které vedou děti k rozvoji matematického, logického a informatického myšlení.

„Úkoly jsou vybrány na základě zkušeností ze soutěží Klokánek či Bobřík informatiky. K tomu jsme přidali aktivity logických her, např. sudoku, a aby se děti odreagovaly, zařadili jsme na každý den také sportovní hry a aktivity v přírodě, případně v tělocvičně,“ uvádí hlavní organizátor kempů RNDr. Jan Krejčí, Ph.D., z katedry informatiky PřF UJEP.

Týden s informatickým myšlením, programováním i pohybovými aktivitami

Děti se budou učit programovat v aplikacích na bázi graficky orientovaného programovacího nástroje (typicky Scratch, což je programovací nástroj, ve kterém se dá vytvářet program za pomoci grafických objektů – něco jako skládání puzzle). Děti se tedy učí vytvářet algoritmy hravou a zábavnou formou, která se dá propojit i s okolním světem na bázi programovatelných didaktických stavebnic, jako např. od společnosti Lego®, či elektrotechnické desky Micro:bit či Arduino a dalších fyzických objektů, které díky těmto algoritmům mohou doslova rozhýbat.

„Základní podstatou informatického myšlení je, že žák nebo student musí být schopen analyzovat zadaný problém a následně jeho řešení rozdělit na elementární dílčí kroky. Posledním krokem je pak spojení jednotlivých výsledků/výstupů do požadovaného celku,“ vysvětluje Jan Krejčí.

Účastníci příměstských táborů budou také pracovat s digitálními interaktivními pomůckami, které rozvíjejí logické myšlení, prostorovou představivost i další informatické dovednosti. K těmto pomůckám patří například programovatelná robotická včelka BlueBot, ale i velmi oblíbená hra Minecraft s možnostmi programování. Program příměstských táborů povedou převážně studenti katedry informatiky PřF UJEP. Dětští účastníci budou rozděleni do několika skupin podle věku tak, aby program odpovídal jejich věku a kompetencím. Kromě aktivit souvisejících s informatickým myšlením budou součástí příměstských táborů i pohybové činnosti, což má vést děti k poznání, že i pohyb je velmi důležitou součástí života… kterou je i informatické myšlení.

„S oblibou říkám, že každý z nás má doma nejrozšířenější a nejčtenější knihu algoritmů, a tou je kniha receptů, tzv. kuchařka. V jednotlivých realizovaných aktivitách se snažím o to, abychom dětem vštípili nejen informatické myšlení, ale abychom je připravovali pro jejich budoucnost, ať už budou dělat cokoliv. Zaměřujeme se na základní kompetence, které se člověk musí ve 21. století naučit. Základem informatického myšlení je analyzovat problém a navrhnout řešení. Úroveň jeho efektivity pak souvisí s praxí a získanými dovednostmi,“ dodává Jan Krejčí.

Příměstské tábory určené dětem ze základních škol organizuje Přírodovědecká fakulta UJEP. Tábory se konají v rámci výzvy MŠMT – Letní kempy 2021, která má za cíl snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví dětí v souvislosti s pandemií covid-19. V roce 2021 se bude těchto kempů konat maximálně 18. Každý kemp je připraven pro až 15 dětí a v každém týdnu až do konce letních prázdnin poběží několik těchto skupin. Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Jana Kasaničová – tisková mluvčí UJEP