Celkem se do soutěže zapojilo osmdesát dětí, které předvedly své umělecké dovednosti a kreativitu. Z těchto prací bylo vybráno dvanáct nejlepších obrázků, které budou součástí preventivní brožury. Tato brožura bude distribuována v rámci preventivních aktivit Městské policie Ústí nad Labem, aby přispěla k informovanosti a prevenci kriminality mezi dětmi a mládeží.

close Výherci kreslířské soutěže. info Zdroj: Se souhlasem MP Ústí n. L. zoom_in Výherci kreslířské soutěže.

Témat, na která děti vytvářely své obrázky, bylo celkem sedm: finanční gramotnost, domácí násilí, dětská kriminalita, závislost na drogách a alkoholu, šikana, záškoláctví a volný čas. Děti tak měly příležitost nejen prokázat své umělecké schopnosti, ale také se zamyslet nad důležitými společenskými problémy. Děkujeme všem dětem za jejich účast a jejich skvělá výtvarná díla.

Jan Novotný

Mohlo by vás zajímat: Nejrušnější dopravu v Ústí nad Labem najdete na milionářském nábřeží

Doprava v Přístavní ulici v Ústí nad Labem. | Video: Deník/ Martin Košťál