Ústecký deník vydal článek Ústí chce ochránit seniory. Domovy jsou na tom ale různě. V tomto článku jsou uvedeny lživé a neověřené informace o situaci v Domově pro seniory Severní Terasa. Anonymní pečovatelky si stěžují, že neměly žádnou dezinfekci, jednorázové roušky nosí celou směnu, respirátorů je minimum a ochranné brýle jen troje. Uvádí také, že nejsme připraveni na případnou karanténu, protože jsme dostali od magistrátu desinfekci, která byla prošlá někdy v roce 2013 a 2014. Rád bych proto uvedl věci na pravou míru.  

Mohu všechny ubezpečit, že nejen v této krizové situaci, ale i v minulosti bylo v našem Domově dostatek ochranných prostředků pro zaměstnance. Dezinfekce nikdy nechyběla. Již 4.3.2020 jsme umístili dezinfekci k hlavnímu vchodu do budovy, aby si všechny osoby, které vchází dovnitř, dezinfikovaly ruce. Jedná se o cca půl litru desinfekce denně, jež je spotřebovávána nad rámec běžného provozu Domova. Kdybychom dezinfekci neměli, proč bychom navyšovali její spotřebu?

Všichni zaměstnanci dostali od ústeckého magistrátu půl litru desinfekčního gelu na ruce. Umožnili jsme zaměstnancům, aby si jej odnesli domů, protože jsme chtěli zabezpečit i jejich rodinné příslušníky. Pokud by se nakazil někdo z rodiny, je totiž velká pravděpodobnost, že by nákazu zaměstnanec přinesl na pracoviště. Myslíte si, že bychom to udělali, kdybychom měli málo desinfekce?

Dezinfekci, kterou nám dodal ústecký magistrát, měla sice prošlou expiraci, ale její použití bylo konzultováno a odsouhlaseno Krajskou hygienickou stanicí. Následně jsme od ústeckého magistrátu dostali dalších celkem 60 litrů desinfekce jak na povrhy, tak na ruce a také jsme dostali 30 litrů desinfekce na ruce z centralizovaných státních dodávek. I v těchto těžkých podmínkách se nám daří dezinfekci také nakupovat.     

V době, kdy v celém státě chyběly roušky a jejich dodávky byly v nedohlednu, jsme museli přijmout opatření k ochraně jak našich klientů, tak i našich zaměstnanců vzájemně. V té době jsme měli cca 2 000 roušek. Mohli jsme je všechny pustit "do oběhu". Ale dovoluji si tipnout, že za 2 dny bychom neměli ani jednu. A v odpadkových koších by jich pravděpodobně moc neskončilo. Nebo vymyslet způsob, který zajistí nezbytnou ochranu našich klientů i zaměstnanců a bude udržitelný do doby, než dojde k obnovení dodávek roušek. Důležité tedy pro nás bylo nastavit systém tak, aby zaměstnanci nepoužité roušky neodnášeli domů. Všichni zaměstnanci tedy dostali možnost vyměnit si poničenou (nefunkční) roušku kus za kus. Chytrému napověz, hloupého trkni. 

V případě karantény máme připravené ochranné prostředky s vyšším stupněm ochrany, než jsou jednorázové či bavlněné roušky. I v tomto případě autor článku cituje lživou informaci od anonymní zaměstnankyně. Máme k dispozici jak roušky FFP2, ochranné brýle, obličejové štíty i jednorázové ochranné obleky. Tyto ochranné pomůcky jsou uzamčeny ve skladu a budou zaměstnancům vydány až v době, kdy budou potřeba. Stávající ochrana klientů i zaměstnanců je naprosto v souladu s nařízeními a doporučeními Ministerstva zdravotnictví ČR i dalších institucí.

Závěrem bych rád touto cestou poděkoval všem zaměstnancům, jejich známým i ústeckému magistrátu za dodání roušek bavlněných. Tyto roušky používají jak zaměstnanci, tak naši klienti. Také bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům, kteří se v našem Domově snaží zajistit bezpečný provoz a ochránit klienty i sebe. Věřte, že to není jednoduché.  

Petr Boťanský, ředitel Domova pro seniory na Severní Terase