Na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se dezinfekce nikdy nemíchala. Pracoviště a katedry si ji nakupovaly v čase a množství obvyklém pro svoje pravidelné potřeby. Příchod koronaviru ale rázem změnil odběratele na výrobce.

 „Již 17. března připravily katedry biologie, chemie, fyziky a Ústecké materiálové centrum Přírodovědecké fakulty UJEP první dezinfekci pro okamžitou spotřebu Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje, kde jí byl akutní nedostatek,“ říká rektor Martin Balej.

 Pro přípravu dezinfekce podle doporučeného postupu Světové zdravotnické organizace WHO, přírodovědecká fakulta uvolnila všechny chemikálie ze svých vlastních rezerv v laboratořích.  Poptávka po dezinfekci byla v následujících dnech tak velká a situace natolik kritická, že se pracovníci fakulty obrátili na veřejnost. „Ještě téhož dne, co jsme namíchali první várku, jsme vystavili na svých webových stránkách výzvu všem, kdo by pro přípravu a míchání dezinfekce mohli dodat větší množství alkoholu v neotevřených nádobách,“ doplňuje děkan PřF doc. Michal Varady.

 Příběh se tím dal do pohybu, posilován pokračujícím nedostatkem dezinfekce ve zdravotnických zařízeních v Ústeckém kraji. Do pomoci se zajištěním potřebných chemikálií se zapojilo také Centrum transferu technologií UJEP.

 „Podařilo se nám zajistit 100 litrů denaturovaného lihu v potřebné kvalitě díky společnosti Sev.en Energy, která  v rámci pomoci, předala univerzitě sponzorský dar ve výši 20 000 Kč na výdaje související se zapojením UJEP do boje proti pandemii,“ uvádí Gabriela Nekolová z Centra transferu technologií a znalostí UJEP. Celá tato částka byla věnována na nákup surovin nutných pro výrobu dezinfekce.

 Na výzvu přírodovědecké fakulty reagovaly vstřícně také další instituce, podniky a firmy. Některé nabízely chemikálie, jiné zprostředkování a další třeba nádoby na přepravu. To vše bylo třeba zajistit, aby se na UJEP mohla dále dezinfekce míchat. „Do pomoci se kromě Sev.en. Energy zapojily také Inovační centrum ÚK, Lihovar Chrudim, CzechInvest, Unipetrol či Česká produkční. Tiskárna Slon nám ještě v den výzvy darovala 40 litrů alkoholu, který jsme tak obratem mohli distribuovat ambulantním lékařům v širokém okolí. Barely na dezinfekci nám daroval městský úřad Neštěmice,“ vyjmenovává s díky za pomoc veřejnosti Michaela Liegertová, proděkanka pro rozvoj a kvalitu PřF.

 Spolu se zajištěním surovin na míchání dezinfekce výzva fakulty veřejnosti začala přinášet také poptávku po ní. „Vzhledem k tomu, že nebyl k dispozici oficiální přehled, kde v kraji dezinfekci urgentně potřebují, lidé z Czechinvestu nás propojili s Krajskou zdravotní a ta na nás přesměrovala žádosti lékařů, které sami nedokázali v tomto kritickém období zásobit z vlastních zdrojů. Uvítali jsme, že vzali poptávku do rukou samotní lékaři. Obdrželi jsme desítky podobných urgentních žádostí o dodání,“ uvádí Michaela Liegertová.

 „Chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za úžasnou aktivitu Přírodovědecké fakulty, která připravila desinfekci pro praktické lékaře pro děti a dorost v Ústí nad Labem. Je nás 20 pediatrů v primární péči a desinfekce, kterou jsme obdrželi, byla první, kterou jsme měli k dispozici. Chci poděkovat zejména za skvělý přístup proděkanky Michelae Liegertové dále všem členům týmu a pro nás neznámým dárcům surovin,“ uvedl ve svém poděkování lékař Antonín Gabera.

 Oficiální poděkování za dodání desinfekčních prostředků obdržela přírodovědecká fakulta také od Zdravotnické záchranné služby ÚK. „Dovolte, abych jménem svým i jménem Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje velmi poděkoval za vaši obětavou, rychlou a neocenitelnou pomoc. Vámi bezplatně a rychle dodané desinfekční prostředky velice pomohly zdravotnické záchranné službě v její činnosti v počátcích i v průběhu pandemie Covid-19,” ocenil aktivitu zaměstnanců univerzity Otakar Fleischmann, psycholog ZZS ÚK.

 Přírodovědecká fakulta obratem zažádala jménem univerzity o registraci mezi výrobce dezinfekce a spojila své kapacity s fakultou životního prostředí, která pomohla s pokrytím poptávek v době největšího nedostatku.

 „Prvních deset litrů například putovalo městu Jirkov, kde se městský úřad stará o distribuci desinfekcí do rukou zdravotníků, hasičů a dalším potřebným. Další balení po 4 litrech obdrželi lékaři a lékařky z Dětského střediska Suchdol a z Dětského střediska Stříbrníky,“ vysvětluje Radek Timoftej, PR pracovník fakulty. 

 Obě fakulty se nyní chystají vyrábět dezinfekci pro studenty a zaměstnance univerzity působící v souvislosti s pandemií v terénu, ale také se postupně vracejí a budou vracet do obnovující se výuky. Univerzita také bude dezinfekci poskytovat zdarma na dobročinné účely.

 „Aktivity našich fakult směřující k pomoci s bojem s koronavirovou infekcí podpořilo přímo také vedení UJEP, když vyčlenilo částku až 200 000 Kč na financování nákupu chemikálií pro míchání dezinfekce a surovin pro výrobu ochranných štítů,“ uzavírá rektor Martin Balej.

Jana Kasaničová, mluvčí UJEP