Workshop se uskutečnil 17. června a jeho cílem bylo především to, aby si studenti ověřili svou dosavadní skoro dvouměsíční přípravu přímo v terénu před deváťáky. Studenti magisterského programu politologie Jan Čerčle a Jakub Strnad a studentka bakalářského programu Dagmar Zorková se tak na dvě vyučovací hodiny proměnili v lektory a debatovali s žáky o tom, jak rozpoznat dezinformace a manipulativní sdělení a jaké jsou typické znaky dezinformací.

Program na ZŠ byl založen na interaktivních metodách a aktivním zapojení žáků. Vyvrcholením workshopu bylo vytváření vlastních fiktivních zpráv v pracovních skupinkách, které pak žáci prezentovali před spolužáky. Tím si prakticky vyzkoušeli identifikaci typických znaků dezinformací a pochopili, jak snadné je vytvořit manipulativní text o jakémkoli tématu.

Workshop byl první ze vzdělávacích aktivit, které katedra politologie realizuje v rámci projektu RUR, financovaného z OP Spravedlivá transformace. Katedra politologie tím chce přispět k posilování občanského a demokratického vzdělávání v Ústeckém kraji. Tento rok se ještě uskuteční další workshopy, které budou mimojiné pilotovat techniky, jak by žáci měli kriticky vyhodnocovat informace a jak by měli pracovat s primárními a sekundárními zdroji. Posilování demokratických kompetencí a aktivní spolupráce se školami je pro katedru politologie jednou z hlavních cest k naplnění tzv. třetí role univerzit.

Lukáš Novotný

Mohlo by vás zajímat: Sekat, či nesekat? Trávníková válka už rozděluje i Ústecko. Řešením jsou pásy

Sekat, či nesekat? Trávníková válka rozděluje i Ústecko. Řešením mohou být například pásy. | Video: Deník/Jan Pechánek