Člověk dřevo potřeboval k uspokojování svých základních potřeb, především ke stavbě obydlí, ohrad pro domácí zvířata a pro přímé využití dřeva na otop či k výrobě dřevěného uhlí. Zároveň člověk vypaloval lesnaté porosty za účelem zemědělské produkce a pastvy domestifikovaných zvířat.

Dnes tento ostrov zažívá zcela razantní a nezvratnou změnu přírodního prostředí, která negativně ovlivňuje všechny jeho složky včetně člověka samotného. K výše zmíněným jevům, které člověk kdysi prováděl v rámci zachování holého přežití, přibyl nelegální vývoz a prodej vytěženého dřeva.

Na Madagaskaru již bylo zničeno více než 90 % původních lesů. Existují zde sice národní parky a rezervace, ale tato chráněná území dnes představují pouze malé a zranitené ostrůvky kdysi rozsáhlé zachovalé krajiny bez vzájemného propojení, což umocňuje zranitelnost jednotlivých území.

Větevníček Barclayův (Pseudobasidissus barclayi) patří k nanejvýš vzácným obyvatelům původních deštných pralesů na Madagaskaru. Objeven byl v rámci vědecké expedice pracovníky Muzea města Ústí nad Labem a Moravského zemského muzea v Brně v roce 2007. Jelikož bylo následně zjištěno, že se jedná o dosud neobjevený a nepopsaný druh, bylo v roce 2014 přistoupeno k jeho řádnému popisu uveřejněném v mezinárodní vědecké publikaci.

Tento druh je vázán pouze na zachovalé pralesy, kde se vyvíjí v mrtvém dřevě. Jeho osud je zcela závislý na osudu původních tropických pralesů na Madagaskaru. Patří totiž k endemitním druhům, tedy takovým, které se jinde než na Madagaskaru nevyskytují.

Bude-li probíhat devastace tropických lesů současným tempem (každou minutu (!) je na naší planetě vykácena či vypálena plocha pralesa o rozloze 40 fotbalových hřišť), bude jeho osud brzy zpečetěn.

Prohlédnout si můžete jedinečný exemplář, který byl získán v rámci spolupráce s Univerzitou v Antananarivu na Madagaskaru, a který je dnes, jako velká vzácnost, pečlivě chráněn v depozitáři Přírodovědného oddělení Muzea města Ústí nad Labem.

Jméno druhu je věnováno slavnému entomologovi z Muzea přírodních věd v Londýně – Dr. Maxwellu V. L. Barclaymu, se kterým má naše muzeum skvělou spolupráci.

Muzeum města Ústí nad Labem