„Fakulta strojního inženýrství je sice mladým pracovištěm, které v roce 2021 oslaví 15 let svého vzniku, v posledních letech ale prošla velice dynamickým vývojem,“ říká děkan fakulty prof. Štefan Michna.  

Pomalejší akreditační začátky, spojené s nelehkým konstituováním technického vysokoškolského studia na ústecké univerzitě, vystřídal současný velmi energický vývoj, kdy do toho fakulta tzv. „šlápla“. Rozvoj laboratoří, získání výzkumných a rozvojových projektů a zlepšení personální práce v posledních letech představovaly podstatný a zásadní kvalitativní posun v historii fakulty, který se projevil v úspěšné akreditaci širokého spektra i počtu studijních programů v roce 2020.

V roce 2020 se FSI UJEP podařilo úspěšně akreditovat celkem 7 studijních programů, a to 3 bakalářské (Řízení výroby, Materiály a technologie v dopravě, Energetika), 3 magisterské (Produktové inženýrství, Materiály a technologie v dopravě, Energetika) a jeden doktorský (Strojírenská technologie).

K dalším úspěchům v roce 2020 lze přičíst také  vybudování 5 nových laboratoři a zahájení výstavby nové budovy fakulty CEMMTECH v dubnu 2020.

„Samozřejmě velký podíl na tomto úspěchu nese vedle podpory vedení UJEP také pomoc Ústeckého kraje. Ten již několik let systematicky finančně podporuje rozvoj technického vzdělávání na naší fakultě,“ upozorňuje děkan.

Má na mysli tři projekty na vybudování centra 3D tisku a virtuálního prototypování, vybudování laboratoře Automatizace a robotizace a projekt vodíkové technologie pro vzdělávání, ale také další významnou podporu díky projektu OP VVV Ústeckého kraje „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v Ústeckém kraji“, ve kterém je fakulta partnerem a řešitelem aktivity „3D tisk pro vědu a věda pro 3D tisk“. Ta je primárně určena studentům gymnázií Ústeckého kraje.

„Zásadní důležitost technického vzdělávání v regionu a současný úspěšný rozvoj fakulty jsou důvody i předpoklady, abychom FSI cíleně podporovali a umožnili jí rozvoj. Proto jsme také podpořili výstavbu nové budovy fakulty CEMMTECH, která v současné době vyrůstá v našem kampusu,“ říká rektor UJEP doc. Martin Balej.

V budově Centra mechaniky, materiálů a technologií budou kromě jiného vybudovány nové, často unikátní, laboratoře.

„Zaměřením a vybavením se bude jednat o velice ojedinělá zařízení i v rámci České republiky. Co se týká laboratoří, zmíním například laboratoře slévání pro výzkum nových slitin, co se týká výzkumu v oblasti energetiky a obnovitelných zdrojů, pak se můžeme těšit na zkoumání využití solární energie díky různým typům panelů umístěným na střeše budovy, na nabíjecí stanici pro elektromobily, zázemí pro výzkum využití dešťové vody atd.,“  vypočítává prof. Michna.

Získání nových výukových a výzkumných prostor rovněž umožní fakultě do budoucna akreditovat další studijní programy s vizí po roce 2023 provozovat celkem 12 studijních programů, a to 5 bakalářských, 5 magisterských a 2 doktorské studijní programy s možným navýšením počtů studentů na 900 až 1 000.

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP