Ceny v soutěži byly lákavé, vždyť ve hře byl vůz Kona Electric, který mohli studenti vyhrát pro svoji vysokou školu ke studijním účelům, a také speciální celodenní exkurze ve výrobním závodě Hyundai. Studenti z Fakulty strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem se do soutěže zapojili jako tým North Bohemia Engineers (NBE).

Před soutěžícími byl jednoznačný úkol: představit nápad, jak lze posunout elektro mobilitu a konkrétně model KONA Electric dál. Návrhy mohly směřovat do designu, materiálu, konektivity, spotřeby, dojezdu apod. Bylo možné se také zacílit na jednotlivý prvek či technologii nebo na celkovou podobu vozu.

Tým NBE přišel s nápadem „Chytré garáže“.

Soutěžní projekty hodnotila odborná porota zástupců firmy Hyundai dle čtyř kritérií: 1. kreativita/originalita, 2. propracovanost, 3. náročnost realizace projektu a 4. využitelnost návrhu v praxi. Posledním, pátým, kritériem, byl výsledek hlasování veřejnosti, které probíhalo prostřednictvím FB profilu firmy Hyundai Motor Manufacturing Czech.

„Náš tým se umístil, spolu s VUT Brno, Fakultou strojního inženýrství, na  vynikajícím 1. místě se shodným počtem bodů. Třetím výhercem elektromobilu je tým Smart Mirrors z VŠB – Technické univerzity Ostrava, Fakulty strojní. Touto cestou bych velice ráda poděkovala všem, kteří pro náš tým hlasovali a morálně studenty podporovali. Ve veřejném hlasování jsme se svým projektem získali nejvíce hlasů, a to 671,“ uvádí Ing. Lucie Melničáková z PR oddělení děkana FSI.

Členy vítězného týmu North Bohemia Engineers jsou:
Josef Ponikelský, studijní obor Strojírenská technologie (Ph.D.), Roman Horký, studijní obor Strojírenská technologie (Ph.D), Karel Šramhauser, studijní obor Strojírenská technologie (Ph.D.), Tomáš Kolda, studijní obor Příprava a řízení výroby (Ing.), Roman Čížek, studijní obor Příprava a řízení výroby (Ing.). 

„Hlavním cílem našeho projektu bylo zlepšování podpůrných služeb pro elektromobilitu se zaměřením na konkrétní vůz – Hyundai Kona Electric. Vyšli jsme z logického spojení elektromobility s produkcí elektrické energie solárními systémy a zacílili na vývoj uceleného systému zahrnujícího fotovoltaickou elektrárnu s akumulací a softwarem pro řízení nabíjení a uskladňování energie. Tak vznikla tzv. Chytrá garáž,“ říká odborný garant týmu Ing. Jaromír Cais, Ph.D., vědecký pracovník FSI.

Koncept Chytré garáže je založen na vytvoření prostoru pro „ustájení“ elektromobilu v době jeho nečinnosti, kdy využije solárních panelů na střeše objektu pro dobití akumulátorů elektromobilu. Samotné dobití bude realizováno systémem automatického připojení ke zdroji tak, aby řidič nemusel pro dobíjení vyvinout žádnou vlastní aktivitu. Elektrickou energii získanou z fotovoltaických panelů je možno využít, kromě dobíjení elektromobilu, např. pro předehřev vozu nebo pro pokrytí běžné spotřeby domácnosti.

„Vybavení garáže také umožňuje propojení s chytrými zařízeními, a majitel vozu tak může kontinuálně sledovat stav dobíjení svého vozu, dále provádět aktualizaci softwaru vozu, nahrávání hudby či jiných aplikací do softwaru vozu apod.,“ dodává Jaromír Cais.

Vůz Hyundai Kona Electric si bude moci Fakulta strojního inženýrství UJEP převzít po podpisu smlouvy, k čemuž by mělo se zástupci společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o., dojít nejpozději do 18. 12. 2020.

„Mám z toho velikou radost a velice děkuji našim studentům, že i za neobvyklé těžké situace díky opatřením vlády vůči covid-19 dali dohromady tým, který po celou dobu velice dobře kooperoval, vše společně konzultoval a hlavně vyhrál!“ s radostí uzavírá prof. Štefan Michna, děkan FSI.

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP