Všech devět dramat bylo přeloženo, v rámci stejnojmenného projektu Překročit hranice, studenty katedry germanistiky Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pod odborným vedením Jany Hrdličkové a Veroniky Jičínské ve spolupráci se studenty slavistiky TU Drážďany pod odborným vedením Astrid Winter.

„Tento společný projekt byl pro nás v mnoha směrech velkou výzvou a napínavým dobrodružstvím, jehož výsledek nás o to více potěšil, neboť texty nyní mohou využít v případě zájmu i další české divadelní scény,“ okomentovala Renata Cornejo, pod jejímž vedením byl projekt na katedře germanistiky v minulých letech realizován.

 Na půdě FF UJEP se po celou dobu trvání projektu realizovaly speciální překladatelské semináře za účasti několika desítek studentů a studentek, které obohatily přednášky paní Haladové z Činoherního studia nebo českých odbornic na současné drama dr. Pavlišové z UP Olomouc a doc. Augustové z UK Praha.

 „Díky tomuto projektu si naši studující mohli doslova ohmatat náročnou překladatelskou práci, a sice na atraktivních textech nejmladší německé a rakouské autorské generace. A jako bonus byly všechny překlady uvedeny ve formě scénických čtení následně studenty JAMU a DAMU v prestižním prostoru ústeckého Činoherního studia,“ uvedla Veronika Jičínská.

„Jsem si jista, že si naše studentky a studenti do života odnášejí nejen nádherný zážitek, ale i skvělou praxi pro své budoucí kariérní uplatnění,“ dodala Jana Hrdličková.

 „Hlavním přínosem tohoto projektu není jen překračování hranic geografických či jazykových a politických bariér, jeho výjimečnost tkví především v rozvolňování hranic mezi na první pohled velmi odlišnými světy současného divadla a univerzitních poslucháren, každodenní praxí dramatických a filologických studií, mezi vysokoškolskou namnoze anonymní realitou a divadelními prkny v záři reflektorů,“ zdůraznila proděkanka pro rozvoj, kvalitu a vnější vztahy na FF UJEP Stanislava Musilová a dodává: „Pevně proto věřím, že hranice, které byly díky tomuto projektu ,překročeny‘, se již znovu v našich myšlenkových mapách neobjeví.“

 Prezentace knihy Překročit hranice se v prostoru Činoherního studia zúčastnili zástupci všech institucí spolupracujících na projektu. Vlastní křest, který nebyl jediným bodem v programu zahájení divadelní sezóny, proběhl před budovou Činoherního studia a provázela jej slova díků a uznání. V průběhu večera proběhla také vernisáž výstavy obrazů německého výtvarníka Philippa Glogera a koncert kapely Nauzea Orchestra.

 Knihu je prozatím možné zakoupit v Činoherním studiu za 450 korun

 Realizace tříletého projektu a publikace jeho výsledků byla podpořena Česko-německým fondem budoucnosti, Ústeckým krajem, Ministerstvem kultury ČR a Filozofickou fakultou UJEP.

Jana Kasaničová