Evropská unie chce do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality. V současné době, zejména v zemích střední Evropy, silně rezonuje téma dílčího cíle snížení emisí skleníkových plynů o 55 % oproti roku 1990.

„Aktuální téma nutnosti přechodu na nízkouhlíkové hospodářství a zejména potřebnost diskuse o způsobech, jak tento přechod financovat, byly důvody, proč jsme ve spolupráci s našimi zahraničními kolegy tuto diskusi organizovali,“ uvádí Dr. Jiří Louda, tajemník Česko-rakouské expertní skupiny pro energetiku a vědecký pracovník FSE UJEP.

Původně plánovaný prezenční seminář přešel kvůli nepříznivé epidemiologické situaci do online prostředí. Diskuze byla vedena ve dvou sekcích:

1. Zvyšování ambicí v oblasti redukce emisí skleníkových plynů: národní pozice (Raising the greenhouse gas emissions target ambition: national positions)

2. Strategie financování přechodu na nízkouhlíkové hospodářství (Strategy to financing the transition to low carbon economy)

 

Mezi účastníky online debaty byli:

prof. Jaroslav Knápek z ČVUT, Georg Zehetner, rada-vyslanec a zástupce velvyslankyně Rakouska, Reinhard Haas z Technické univerzity ve Vídni, Stefan Schleicher z Univerzity v Grazu, Adéla Denková z Asociace pro mezinárodni otázky, Tomáš Smejkal z Ministerstva průmyslu a obchodu, Nathalie Binet z Pražské pobočky Evropské investiční banky, Agris Kamenders z Technické univerzity v Rize, David Rusnok z německé organizace Climate & Company a Reinhard Haas z Technické univerzity ve Vídni.

Moderování sekcí se ujaly dvě dámy: prof. Jiřina Jílková z FSE UJEP a dr. Michaela Valentová z ČVUT.

Záznam ze semináře je možné shlédnout na webových stránkách www.energy-europe.org.

Posláním Česko-rakouské expertní skupiny pro energetiku (CZ-AT EEG) je podpora veřejné diskuse v širším okruhu především českých a rakouských odborníků k otázkám vztahu energie, životního prostředí, ekonomiky a společnosti. Proto skupina každoročně organizuje konferenci, která je určena především odborné veřejnosti z řad veřejné správy a akademické sféry.

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP