„Přestože je situace kvůli koronaviru složitější a rodiče, děti i organizátoři musí počítat se zvýšenými hygienickými opatřeními, chceme i v tomto roce pomoci našim zaměstnancům vyřešit alespoň část prázdninového období zajištěním péče o jejich potomky,“ říká personální ředitelka ADLERu Jana Kučerová.

V Ústí nad Labem je přihlášeno 15 dětí zaměstnanců firmy, v Ostravě pak 13. Plně hrazený letní program pro děti zaměstnanců rozjela firma už před čtyřmi lety v „koprodukci“ ADLER--UJEP jako první, a dosud stále jediná v ústeckém regionu, na základě dlouhodobé smlouvy o spolupráci mezi oběma subjekty. Stejně jako v minulých letech se veškeré aktivity všech tří běhů, které budou probíhat v srpnu, uskuteční v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (PF UJEP).

„A stejně jako v minulých letech se budou dětem věnovat erudovaní studenti a proškolení instruktoři,“ přidává pro úplnost Anna Miškovská, která má příměstské tábory za PF UJEP ve své gesci. Jak dodává, s ohledem na bezpečnostní opatření byli nuceni i mírně snížit počet účastníků, celkově jich bude na šest desítek, a stanovit přísnější hygienická pravidla. Ve skupince může být maximálně 15 dětí, kterým musí rodiče, na rozdíl od loňského roku, zajistit vlastní pitný režim.

„Jednotné stravování bude zabezpečeno ve školním bistru,“ vysvětluje Anna Miškovská. Turnusy budou rozděleny podle věku dětí, což poskytne lepší zaměření aktivit. Průřezem všech se ponese jedno téma: bezpečnost. A to nejen bezpečnost obecně se zapojením všech složek integrovaného sytému, ale především bezpečnost na sociálních sítích a v on-line světě.

Týdenní program pro děti pracovníků logistického centra ADLER Czech v Ostravě organizuje renomovaná a osvědčená organizace Rozjeď se. Zaměstnanci zde mají možnost volby nejen termínu ale i lokality, která jim nejvíc vyhovuje z pohledu dostupnosti. I tady se mají děti na co těšit: kromě spousty legrace, nových poznatků, her a zábavy je čekají hlavně pohybové aktivity.

Marie Logrová