Policista roku se traduje již od roku 2000, kdy jsou každoročně nominovány desítky policistů a občanských zaměstnanců v rámci krajských ředitelství policie a následně oceněni ti nejlepší z nich. Do republikového kola této soutěže jsou nominováni nejlepší z celé České republiky a Etická komise Policie České republiky vyhodnotí nominace pro policejního prezidenta.

Ceremoniálu se rovněž účastnili vážení hosté ředitel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje magistr Petr Bureš, pověřený ředitel Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje plukovník Martin Laníček a starosta Úřadu městského obvodu města Ústí nad Labem inženýr Tomáš Kirbs.

Letošním vítězem a držitelem titulu Policista roku 2022 se stal kapitán Josef Kinař. Jmenovaný je kriminalista na 1. oddělení odboru obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování krajského ředitelství. Jeho předností jsou zkušenosti v problematice toxi, ale zásadnější je jeho univerzálnost a použitelnost i na jiných liniích. Extrémní pracovní nasazení, maximální připravenost, komunikativnost, ochota pomoci a empatie je krátký výčet jeho charakterových vlastností. Josef Kinař je policistou tělem i duší a jeho přítomnost má obrovský vliv na pozitivní klima celého oddělení.

Telnické sjezdovky potřebují sníh, hospůdky zase hladové sportovce.
FOTO: Telnické sjezdovky potřebují sníh, hospůdky zase hladové sportovce

Přehlídku odvahy a občanské statečnosti ve výkonu služby nabízí kategorie Čin roku 2022 – záchrana života, ve které zvítězili podpraporčík Miroslav Fiřt a podpraporčík Tomáš Kamín z oddělení hlídkové služby Děčín. Tito policisté byli operačním důstojníkem vysláni na místo, kde neznámý muž napadl svou přítelkyni a ohrožoval další osoby. Při příjezdu na místo muž utekl směrem k řece Labe. Po prvotní komunikaci muž policistům vyhrožoval, že si něco udělá nebo ublíží jim. Po chvíli vstoupil do řeky a přestal s policisty komunikovat. Vzhledem k chladnému počasí mu hrozilo silné prochladnutí a utonutí. Poté dokonce přestal na podněty reagovat. Policisté situaci vyhodnotili a podpraporčík Tomáš Kamín skočil do řeky. V tu dobu již ležel na hladině s obličejem pod hladinou. Policisté společně muže vytáhli na břeh a zahájili resuscitaci. Po několika stlačení hrudníku se u něj podařilo obnovit životní funkce a tím mu zachránit život.

V kategorii Specialista roku 2022 byl vítězem vyhlášen major Ivo Dunovský. Na odboru kriminalistické techniky a expertizy Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje je od roku 2007, jako znalec v oboru daktyloskopie a ručního písma. Od roku 2015 v pozici vedoucího odboru. Jeho výjimečné osobní a služební nasazení v rámci své práce je obdivuhodné. Zpracoval dlouhodobou strategii znalecké činnosti na krajském ředitelství, ale i její limity a úskalí v horizontu roku 2025. Jeho snahou je vytvořit znalecké pracoviště 21. století – spočívající v modernizaci a digitalizaci znalecké činnosti.

Vítězem kategorie Sportovec roku 2022 se stala nadpraporčík Jarmila Sobecká Halířová. Od roku 2003 se věnuje musherskému sportu, konkrétně canicrossu. První psy si na závody půjčovala, poté si pořídila štěně evropského saňového psa. V roce 2005 se poprvé zúčastnila zahraniční akce a o tři roky později již byla mistryní Evropy. Od té doby sbírá úspěchy po celé Evropě a je ikonou v musherském sportu. Všichni jí určitě budeme držet pěsti na světových policejních a hasičských hrách v kanadském Winnipegu, kam se chystá opět Českou republiku reprezentovat.

Profesor a primář neurochirurgické kliniky ústecké Masarykovy nemocnice Martin Sameš.
Ústecká neurochirurgie je mezi elitou, dostala prestižní evropskou akreditaci

Týmem roku 2022 se v letošním roce zcela oprávněně stal toxi tým služby kriminální policie a vyšetřování Chomutov v čele s vedoucím oddělení majorem Zdeňkem Kaiserem. Tým dlouhodobě podává nadstandartní výkony v oblasti drogové trestné činnosti a realizují vysoké počty objasněných případů. Jejich profesní a osobní nasazení je hmatatelné i v počtu odpracovaných hodin ve svém volnu. Tým má jasné rozdělení rolí, které je jedním z klíčů úspěchu. Vzájemná informovanost a komunikace. Dlouholetá sehranost těchto lidí neustále zvyšuje laťku jejich odvedené práce.

V rámci tohoto slavnostního oceňování je pozornost věnována i občanským zaměstnancům policie. Policisté pro svou službu potřebují kvalitní týlové zabezpečení, podmínky a zázemí. Proto nesmíme zapomínat ani na pracovníky, kteří se na tom podílí a bez nichž bychom se neobešli. Velmi si ceníme i jejich obětavé práce a je na místě vyzdvihnout i jejich mimořádný přínos.

V kategorii Občanský zaměstnanec roku 2022 se vítězem stala paní inženýrka Monika Pražanová. Jmenovaná je bezesporu klíčovým pilířem ekonomické linie krajského ředitelství. Vyřizuje ty nejnáročnější a nejsložitější veřejné zakázky včetně rámcových smluv a velkých stavebních akcí, a to i s překonáním obtížných podmínek v době pandemie Covid-19. Velmi iniciativně se podílí na zlepšování pracovních podmínek a materiálně-technického zabezpečení pro policisty a občanské zaměstnance. Díky její preciznosti a pracovnímu nasazení významně přispívá i k budování dobrého jména Policie České republiky, a to mnohdy i na úkor svého volného času a rodinného života. Pro jmenovanou je charakteristické, že se rozhodně nebojí kreativně přemýšlet, říci nahlas svůj názor pro nalezení správné cesty a je vždy studnicí pohotových nápadů a řešení.

Pamatuji dobu, kdy byla ve Všebořicích na hřišti škvára... Pana Fischera jsem znal.
Pamatuji dobu, kdy byla ve Všebořicích na hřišti škvára...

Do Síně slávy byl uveden plukovník ve výslužbě Vladimír Danyluk. Jmenovaný je příkladem toho, že i po 43 letech služby u Policie České republiky je vždy proč ráno vstát a jít do služby. Povolání policisty bylo pro něj posláním a to dokazoval napříč policejní kariérou u sboru. Patřil k nejzkušenějším služebním funkcionářům Ústeckého kraje. Soustředil se na předávání svých zkušeností služebně mladším kolegům a pro policisty byl výrazným příkladem svědomitého přístupu k práci, klidného vystupování, věcného hodnocení důkazů a důsledného prověřování všech okolností rozhodných pro posouzení věci. Jeho elán a snaha hledat cesty tam, kde ji ostatní neviděli, byla obdivuhodná, a proto je i uznávanou osobností, se kterou bylo pro mnohé čest spolupracovat.

Slovem klasika, jehož citáty se v životě řídil a snažil se tuto myšlenku do podvědomí všech zasadit: „Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod.“

Veronika Hyšplerová, mluvčí policie Ústeckého kraje