Covid našemu úřadu svázal a stále svazuje ruce, proto jsme se poprvé pokusili zrealizovat vítání občánků na louce v Centrálním parku. Přes nepřízeň počasí  starosta Jaroslav Šimanovský přivítal 18 dětí. Pár kapek sem, pár kapek tam, jak se říká, „prší jim štěstí“.

Kateřina Ulbrichová – Městský obvod Ústín nad Labem Severní Terasa