Hned první červnový den si děti v MŠ Pomněnka užily oslavu svého svátku, Mezinárodního dne dětí. Dopoledne i odpoledne plnily spoustu soutěžních disciplín, v odpoledních hodinách navíc spolu s rodiči. Nejvíce si ale děti užily skákací hrad, který nám zapůjčil jeden z rodičů. Další akcí pro naše děti byl výlet do „Indiánské vesničky“ do Růžové u Děčína.

Děti měly možnost poznat život indiánů, vyzkoušet si hru na bubny a zatančily si indiánský tanec. Domů si přivezly také malý dárek v podobě náhrdelníku a amuletu. V tomto měsíci se děti také rozloučily s kamarádem Cepíkem. V posledním představení v rámci projektu „Cepík – zdravý životní styl“ se děti hravou formou dozvěděly, jak je důležitý a potřebný i pohyb pro naše tělo. Během představení, do něhož se aktivně zapojily, si vyzkoušely různé typy chůze, běhu a napodobování zvířátek z cirkusu. K červnu samozřejmě patří i tradiční akce naší školky „Rozloučení s předškoláky“, na které byly nejstarší děti pasovány na školáky. S dětmi se rozloučily nejen paní učitelky, které se o ně během jejich docházky staraly, ale také všichni zaměstnanci MŠ.Program, který si děti se svými třídními učitelkami připravily pro rodiče, byl hezký a dojemný.

Při slavnostním pasování a šerpování ukápla nejedna slzička.Věříme, že se akce všem zúčastněným líbila a školákům přejeme mnoho štěstí! Ve spolupráci s MŠ Vyhlídka proběhlo sportovní dopoledne, kterého se zúčastnily nejstarší děti ze třídy Kytičky, které se konalo na zahradě již zmíněné Mateřské školy. Na konci měsíce června se naši nejstarší předškoláci ještě zúčastnili přednášky o dodržování pravidel silničního provozu na Dopravním hřišti v Krásném Březně. Po teorii následovalo i praktické vyzkoušení těchto pravidel při jízdě na koloběžce. Vybrané děti se na Dopravní hřiště vypravily ještě jednou, a to na soutěž „Malý cyklista“, kde se hodnotila nejen rychlost, ale i včasné reakce, přesnost a dodržování pravidel.

Celý školní rok 2021/2022 byl plný zajímavých akcí, projektových dnů a jiných aktivit. Děti z Pomněnky se v tomto školním roce rozhodně nenudily a celý si ho náramně užily. Věříme, že všechny tyto krásné a bohaté zážitky budou naše děti provázet během letních prázdnin a již se těšíme, až se znovu v září setkáme v naší MŠ Pomněnce. Přejeme Všem krásné léto.

MŠ Pomněnka Ústí nad Labem