V loňském školním roce měl velký úspěch výlet do „Pohádkového lesa“ v Teplicích. Proto jsme tento výlet uspořádali i letos a opět byl o něj ze strany rodičů zájem. Cestou přes Pohádkový les našly děti dřevěnou postavičku Červené karkulky, vodníka, čerta, draka, princezny. U jednotlivých postaviček děti plnily různé úkoly. Současně mohly pozorovat přírodu v podzimním lese. Výlet se nám všem líbil a všichni jsme prožili krásné dopoledne.

V průběhu září a října sbírali děti se svými rodiči různé přírodniny a nosili je do školky. Těmito plody podzimu vyplnily děti spolu s učitelkami environmentální záhon. Vznikly zde zajímavé obrazce, geometrické tvary nebo ornamenty. Část přírodnin posloužila k výrobě skřítků Podzimníčků, kteří výtvory dětí strážily. V měsíci říjnu měli i rodiče možnost zapojit se do tvoření se svými dětmi a to výrobou usměvavého dráčka z různých materiálů. Tito draci potom zdobily prostory tříd a šaten. Zároveň se děti, které vyrobily draka doma, zapojily do soutěže o „Nejveselejšího draka“. Některé draky zkusily děti pouštět na zahradě mateřské školy. Všichni byli nakonec odměněni.

V Pomněnce nezapomínáme ani na rozvíjení pohybových dovedností dětí a zařadili jsme proto pravidelné cvičení v tělocvičně ZŠ Anežky České a bruslení na zimním stadioně. S MŠ Vyhlídka jsme uspořádali pro nejstarší děti akci „Podzimní sportování v Pomněnce“. Děti skákaly v pytlích, překonávaly překážky, házely míčkem. Podzim nám nabídl hodně možností výběru zajímavých aktivit pro děti. Doufáme, že se nám nepostaví do cesty žádná zdravotní a hygienická omezení a všechny další připravované aktivity si budeme moci i nadále náležitě užívat.

Mateřská škola Pomněnka Ústí nad Labem