Mojžířská škola učí žáky pořádku a vztahu k životnímu prostředí – každý týden se třídy střídají v úklidu kolem školy, v péči o vybudovanou zahradu a o chovaná domácí zvířata. Ve škole se také třídí odpad, probíhá sběr papíru, vypotřebovaných tonerů, plechovek, pet lahví, vysloužilých baterií a mobilních telefonů. V areálu školy s přístupem veřejnosti je sběrné místo textilu, elektroodpadu a nápojových plechovek. Výtěžek ze sběru plechovek putuje na opravu varhan místního kostela.

V Mojžíři známém jako vyloučená lokalita, nechvalně proslulá především velkým nepořádkem a negativními projevy lidského soužití, se škola snaží být místem naděje na lepší budoucnost.

Mgr. Miroslava Šlégrová

Z chátrající bývalé střední školy v Ústí má být moderní krajské Transformační centrum.
Z chátrající školy v Ústí bude díky stamilionům za pár let transformační centrum

Betlém, který vytvořili žáci ZŠ Mojžíř.Betlém, který vytvořili žáci ZŠ Mojžíř.Zdroj: ZŠ Mojžíř