Často se jedná o žáky s určitým nadáním nebo nadprůměrným zájmem o jednotlivé oblasti přírodních či technických oborů. Jsou to zvídavé osobnosti, ale na víceleté gymnázium se jim nechtělo. Již pátým rokem jim nabízíme možnost setkávání s podobně zaměřenými kamarády při odhalování tajemství a záhad kolem nás. Přicházejí většinou s doporučením vyučujících jednotlivých předmětů, ale mohou se hlásit i sami.

V Badatelském klubu nejde o vzájemnou soutěž nebo dosažení lepších známek, ale spíše o aktivní zapojení do bádání a prohlubování si znalostí nad rámec školního učiva.

Jednou z klíčových výhod našeho klubu je jeho dobrovolnost a multidisciplinární přístup. Žáci, kteří mají zájem o biologii, fyziku a chemii, mohou objevovat propojení mezi těmito disciplínami, rozebírat vysloužilá technická zařízení a poznávat jejich principy. Nebo třeba při studiu ekosystémů mohou zkoumat chemické procesy ovlivňující rostliny i fyzikální vlivy na život vodních biotopů.

Nehoda v Neštěmicích.
V Neštěmicích boural náklaďák s osobákem, řidička skončila v nemocnici

Náš Badatelský klub nabízí žákům možnost provádět praktické experimenty a terénní výzkumy. Praktické experimenty nejen rozvíjejí dovednosti v laboratoři, ale také podporují týmovou spolupráci. Sledujeme například vývoj žábronožky solné, vnější i vnitřní stavbu plžů, hmyzu i pavoukovců, průběh fotorespirace rostlin a mnoho dalších procesů. V terénu sledujeme složky slunečního záření a měříme UV index, porovnáváme efektivitu UV filtru na různých typech slunečních brýlí, v létě pracujeme s detektorem kovů. V případě výjimečně vhodných podmínek organizujeme noční pozorování Měsíce, naším teleskopem, a učíme se základy orientace na hvězdné obloze.

Běh pod Nedvězí vrch.
FOTO: Běh pod Nedvězí vrch ovládl Zuda a Kantová, sportování přálo počasí

Vedení Badatelského klubu vyžaduje mentorský přístup ze strany pedagogů. Pedagogové nejenže poskytují vedení při výzkumech, ale také motivují žáky k formulování vlastních otázek a hledání odpovědí. Takový přístup pomáhá žákům rozvíjet kritické myšlení a schopnost rozdělit si práci a řešit dílčí problémy a to až do dosažení výstupu. Umožňuje jim prozkoumat hlubší souvislosti mezi přírodními vědami, technickými obory a rozvíjet i další dovednosti, které jsou dost důležité v dnešním světě, jako jsou týmová spolupráce, kritické myšlení a řešení problémů. Mnohdy to nebývá jednoduché, tito žáci bývají často výraznými osobnostmi a individualisty.

Badatelský klub v základní škole Stříbrnická je klíčovým prvkem rozvoje nadšení pro přírodní vědy. Poskytuje žákům možnost objevovat, experimentovat a analyzovat své výsledky. Práce v klubu vyžaduje perfektní kázeň, protože práce se skalpelem, pájkou a roztaveným kovem je zajímavá, ale ukrývá i jistou míru rizika. Tímto způsobem nejen rozvíjíme přirozenou zvídavost některých dětí, podporujeme jejich lásku k přírodě, ale také připravujeme žáky na budoucí výzvy v oblasti vědy a technologií. Žákům se při tomto neformálním vzdělávání otevřou nové obzory a nenásilně jsou směrováni do dalších oblastí přírodních věd a techniky. Snad se mezi nimi najdou budoucí vědci, vynálezci či objevitelé.

Mgr. Michal Ševcovic, ředitel školy

Mohlo by vás zajímat: Stavba lávky přes Labe začne nejpozději v červenci. Bude naproti Mariánské skále

Zdroj: Janni Vorlíček