Vyráběly se ptačí budky, děti se staly malými zahradníky a sázely macešky do malovaných květináčů, na Velikonoce se zdobila vajíčka a pletly se pomlázky. Naposledy knihovnu rozzářily pestré jarní barvičky a děti vytvářely květinové věnce. Další víkendové akce jsou plánované na sobotu 21. května a 11. června a probíhají vždy od 9.30 do 11.30 hodin. Více informací a možnost přihlášení na: https://www.svkul.cz/detail-akce/vikendove-akce-na-pobocce-hornicka/.

Veronika Kalinová