Po Konye v Turecku jsme se tentokrát vypravily do Chorvatska. Srdečně nás přivítaly chorvatské kolegyně ve městě Karlovac. Hned v pondělí jsme navštívily jejich školu a školku v obci Generalski Stol, setkaly se s kolegy z partnerských škol v Berlíně a Konye a také se se zástupcem odboru školství, starostou obce.

Vizualizace skautského dvorku, který poslouží i veřejnosti.
U neštěmických kluboven vzniká Skautský dvorek, poslouží i veřejnosti

Spolu s nimi jsme zhlédli představení folklórních tanců a zpěv dětského sboru, které si pro nás děti připravily. V rámci týdenního programu všichni zúčastnění absolvovali workshopy a semináře na téma Digitální kompetence, poznali jsme, jak pracují s dětmi v jiné zemi, s jakými problémy se potýkají, a měli tak možnost srovnání s naším školním systémem. Velice přínosná byla komunikace se všemi účastníky projektu. Součástí projektu je také poznávání nových zemí, proto jsme navštívily hlavní město Záhřeb, obdivovaly krásu Plitvických jezer, ochutnaly místní gastronomii a celý pobyt si společně velice užily.

Tříletý chlapec, který se toulal po Střekově, skončil díky všímavým strážníkům opět u svého otce.
Tříletý chlapec se toulal po Střekově, strážníci kontaktovali OSPOD

V rámci výstupů se budou točit videa s žáky na všech partnerských školách na téma seznamování či nakupování v různých cizích jazycích, podíváme se společně na videa o našich partnerských školách, jež žáci natáčeli. V rámci sportovních aktivit představíme žákům zajímavou hru, kterou si dle našeho návodu v českém jazyce po překladu do jejich mateřských jazyků pokusí zahrát. Další aktivitou bude zajímavá štafeta. V naší škole již začínají naplno přípravy na září, kdy se uskuteční třetí meeting. Přivítáme u nás všechny zástupce partnerských škol z ostatních zemí. Těšíme se.

Gabriela Vrkočová, koordinátorka projektu

Festival FanKom.
FOTO: FanKomu ústecké knihovny se zúčastnilo přes 200 návštěvníků