Dne 21. dubna proběhlo v rámci programu celosvětové konference Společnosti pro interkulturní germanistiku, kterou v online formě pořádala Univerzita v Zadaru, slavnostní předávání Cen GiG akademickým pracovníkům za mimořádně významnou vědeckou práci na poli interkulturní germanistiky. Cenu za rok 2020 převzala symbolicky „z rukou“ prezidentky společnosti prof. Gesine Lenore Schiewer docentka katedry germanistiky Filozofické fakulty UJEP Renata Cornejo.

Společnost pro interkulturní germanistiku (GiG) se sídlem v Bayreuthu uděluje Cenu GiG germanistům a germanistkám z celého světa za vynikající vědeckovýzkumnou práci v oblasti interkulturní germanistiky od r. 2018. Docentka Cornejo obdržela tuto cenu za svůj badatelský přínos v oblasti interkulturní literární vědy za rok 2020 až v letošním roce, neboť konference GiG, na které se cena slavnostně předává, byla z důvodu pandemie přesunuta.

„Pro mne je to nejen velká čest, ale zároveň odborně i osobně velmi významné ocenění mé dosavadní dlouholeté vědecké práce v oblasti interkulturní germanistiky, neboť migrační a interkulturní literatuře, zejména pak autorům českého nebo slovenského původu, se věnuji již téměř 20 let. Je pro mne velkým uspokojením, že řada těchto autorů, před 10 lety prakticky neznámých, je dnes nedílnou součástí německojazyčné literatury a patří mezi autory nejen všeobecně uznávané a oceňované – jako např. z Brna pocházející rakouský autor Michael Stavarič, ale i mezi autory překládané do svého mateřského jazyka – jako např. z Prahy pocházející a v Berlíně žijící autor Jan Faktor,“ uvádí doc. Cornejo.

Její publikace „Heimat im Wort“ (2010) patří v této oblasti ke stěžejním odborným dílům a ovlivnila jak další výzkum literární tvorby autorů a autorek migračního (českého) původu z pohledu interkulturní literární vědy, tak i celkově jejich recepci. Mnozí z nich zavítali osobně do Ústí nad Labem a na autorských čteních, pořádaných katedrou germanistiky, představili svou literaturu širšímu publiku – patří mezi ně Zdenka Becker, Irena Brežná, Jan Faktor, Katja Fusek, Milena Oda, Michael Stavarič nebo Stanislav Struhar. Jejich literární tvorbou se pod vedením doc. Cornejo zabývají vědecky také doktorandi a doktorandky, pro které je k dispozici na katedře specializovaná a svého druhu v České republice ojedinělá „interkulturní knihovna“.

 „Docenka Cornejo se zasloužila významně nejen o výzkum díla autorů, kteří píší v jiném než ve svém mateřském jazyce a tvoří důležitou součást tzv. interkulturní literatury, ale velmi si cením také jejích interkulturních přesahů i v oblasti pedagogické. Společně s Univerzitou Bayreuth, na které působím, realizuje v Ústí dvojitý diplom Interkulturní germanistiky na magisterském stupni a ve spolupráci s bayreuthskými kolegy vede také interkulturně zaměřené dizertační projekty,“ upřesňuje prof. Schiewer, prezidentka GiG.

Připomeňme, že v roce 2016 pořádala katedra germanistiky FF UJEP ve spolupráci s UK v Praze konferenci GiG, na které přivítala v Ústí nad Labem přes 200 germanistů z celého světa, a která se tak stala dosud největší germanistickou konferencí konanou v České republice. Letošním udělením ceny GiG se doc. Cornejo zařadila mezi významné reprezentantky svého oboru a dosavadní nositele této ceny, mezi které patří jména jako Leslie Allen Adelson (Cornell University, USA), Stefan Hermes (Universität Duisburg-Essen) nebo Doris Bachmann-Medick (Justus-Liebig-Universität Gießen).

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP