Volné táboření je zde zakázáno, spaní pod širákem tolerováno. Odrazovým můstkem k túrám je typická obec Cogne (1534 m) s patnácti sty obyvateli, správní místo národního parku. Tam zítra. Dnes do samoty Pont.

Táboříme v kempu u města D´Aosta, ve stejnojmenném údolí, Vallé d´Aosta. Jindy v lůně hor, zde ale ve stanech sevřeni z jedné strany frekventovanou silnicí do Courmayeru a tunelem pod Mont Blankem do Francie, z druhé strany pak mohutnou hučící ledovcovou řekou Dora Baltea, přitékající právě od Mt. Blanku. Prašť jako uhoď – kam postavit stan, blíž k řece, či k silnici? Kde je míň hlučno? Nejlépe napůl mezi nimi. Ale jelikož jsme z hvězdicových túr, každý den směřujících jinam většinou zcela zchváceni, spíme i tak opravdu jak zabití.

Chceme vidět kozorožce a přiblížit se k ledovcům. Vyjíždíme do údolí Valsavarenche. Na cestu do nitra Paradisa nastupujeme v samotě Pont (1960 m.). Lákají nás pohledy na ledovce ve čtyřtisícových výškách. Ty se objevují stále zřetelněji, úchvatné jsou ale i pohledy do údolí, odkud jsme vystoupali. Při sestupu do Eaux Rousses pak míjíme horské osamělé statky se střechami ze sekaných kusů břidlice. Ty mají i střechy domů dole ve městech. Ve znaku národního parku je kozorožec horský, též jeden z cílů našeho putování. Jsou tady! Našli jsme je, a hned celé stádečko, ale vyskytují se jen vysoko na horských svazích nad hranicí lesa. Samci dosahují váhy i přes 300 kg a mají rohy přes metr dlouhé a vous pod bradou. Byli považováni za mystická zvířata. Dvacetikilometrová trasa z 1960 m nadmořské výšky do 3000 m a sestup na 1666 m končí úspěšně.

Další den vyrážíme za legendou o bernardýnech do průsmyku Velký Svatý Bernard. Známý průsmyk ve 2474 metrech, přes nějž pro chtivé výhledů vede silnice, pod ním ale je tunel, nás uvítal sněhovou letní metelicí a velkou oblačností, ale jen na švýcarské straně. Chovají zde bernardýny, psy – zachránce, na jejichž krk se teprve později a zřejmě nedopatřením dostal na řadě obrázků či fotografií soudek s rumem (podle českého úsloví: „nejlepší přítel člověka a nese ho pes“, že…). Chovná stanice bernardýnů, dva hotely a hospic, kde prý nechají poutníka, jenž prokazatelně dorazí do průsmyku pěšky, najíst a gratis i vyspat. Dopravní význam průsmyku vybudováním tunelu poklesl, nikoli ale význam turistický. A taky výletní a návštěvní. Po rozplynutí mlh a utišení větru, se na obzoru už za slunného dne objevují jasné obrysy Gran Paradisa, svítícího k nám svou ledovcovou čepicí.

Courmayer je horské středisko, dřív na konci světa. Tedy před vznikem tunelu spojujícího Itálii s Francií – právě měst Courmayer a Chamonix pod masívem Mont Blancu. Měří 11,6 km, stavba trvala šest let, dokončen r. 1965. Vozidlům pod 50 cm3 a chodcům vstup či vjezd zapovězen. Courmayer má kolem 3000 stálých obyvatel, ale v sezóně, ať zimní či letní, je městem kypícím životem návštěvníků z celého světa. Nad ním ční nejvyšší hora Evropy Mont Blanc (4810 m), k níž se dá vyjet lanovkou či přejet až na druhou stranu do Chamonix, ale také vrchol Mont Chétif (2347 m) se sochou Madonny. Nejdříve lanovkou, pak sedačkou, pak šplháme po svých a jsme u ní. Po vedlejším hřebenu směřujeme k ledovcovému jezeru Miage a pozorujeme odlamující se kusy ledovce, s hřmotem padající do jezera skoro jako v Grónsku. To v údolí nalevo - Val Veny. Další den točíme vpravo do údolí Val Ferret. Na svazích pozorujeme Mont Blanc sluncem nádherně ozářený, Grandes Jorasses a další špice Alp.

Úzkým kaňonem míříme další den do městečka Cogne (čti koň) a osady Valnontey. Odtud 3 km cognmo, tedy koňmo, na žebřiňáčku, do středu pohoří Gran Paradiso. Dále pak po svých. Dvacetikilometrová trasa s opakovaným několikasetmetrovým převýšením je úchvatná. Sluncem ozářené ledovce, zurčící vodopády, stezka na úzké skalní římse vysoko nad údolím, z něhož jsme stoupali a znovu kozorožci s dlouhými zahnutými rohy, majestátně se pasoucí na horském pažitu. Následuje „pokus o dobytí ledovce Rutor“. Překonali jsme 10 potoků a řek, ale u posledního jezírka v borovicovém porostu - na mapě sice značená cesta, ale zřejmě pro obtížnost najednou cedule: „Cesta zrušena!“, se ztratila úplně. Ledovec jsme nedobyli, zvolili ústup a k místu odjezdu dorazili těsně před setměním.

Údolí Aosta mezi dominujícími horskými štíty na SZ hranicích Itálie mezi masívem Mont Blancu a Grand Paradisem, bylo už za doby Římanů hlavní dopravní cestou přes průsmyk Velký sv. Bernard k Ženevskému jezeru. Pro přístup k průsmyku (tehdy Mons Jovis), mělo pro Římany strategický význam současné hlavní město této autonomní oblasti Aosta. Již římský císař Augustus tu postavil roku 25 př. Kr. kolonii Augusta Praetoria pro 3000 vojáků. Po kristianizaci se Aosta stala už v 5. stol. biskupským městem, roku 888 připadla království Burgundskému a roku 1025 Savojsku. Proto je dnes v celém údolí znát silný francouzský vliv. Množství středověkých hradů i krásy města obdivují každý rok statisíce turistů. I my jsme se podívali do starých římských hradeb, zbytku římského divadla i amfiteátru původně pro 20 000 diváků. Nejpůsobivější je vstupní brána do města - Porta Praetoria a Vítězný oblouk. Nejlepší jsou ale přeci jen hory – prostě Paradiso.

Ervín Dostálek